Keying and Charting Options

Keyed Different

Brady padlocks are supplied “keyed differently” when purchased from stock. This means that the key for one lock should not open another. Brady padlocks use 5- or 6-pin cylinders to offer high levels of safety and security. Both cylinders and keys are precision machined to exacting standards. This enables us to offer a greater number of unique keys than other locks with the same number of pins, making it highly unlikely that you will ever receive a duplicate lock. To guarantee that each lock is different, we can chart your locks, ensuring that each Brady padlock you receive is different from the others (contact your Brady distributor for more information).

keyed different

Keyed Alike (Padlocks with same Key)

When keyed alike, all locks in a set can be opened with the same key. This option is beneficial when multiple locks are assigned to a single employee.

Keyed Alike

Master Keyed

A master key can be used to open multiple locks that are keyed differently. This allows supervisors to easily remove a lock in the event of an emergency. In order for employees to retain exclusive control, master keys should be kept in a secure location that is accessible only to management.

Master Keyed

Grand Master Keyed

The master key system can be extended to several teams. This way each team has a master key and all the locks of all the teams can be opened by a "Grand" Master Key if necessary.

Grand Master Keyed
Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.