Ingen oönskad kranstyrning

Vår innovativa låsbox för manöverdon gör att du fullständigt kontrollerar åtkomsten till kranens och vinschens manöverdon, vilket ger en ökad säkerhet för medarbetarna.

Pendant lockout safety cover

Ökad säkerhet för medarbetare

Låsboxen för manöverdon kan fullständigt täcka ett stort utbud av manöverdon för kranar eller vinschar, så att detta hindrar någon från att trycka på en knapp på manöverdonet innan upp till 4 hänglås har avlägsnats. Hänglåsnycklar kan förvaras av arbetsledare eller medarbetare som arbetar utanför kranförarens siktområde, så att man undviker oönskad användning av kranen eller vinschen. Olyckor och allvarliga skador som orsakas av kollisioner med krokar eller kranlast kan undvikas, och medarbetarnas säkerhet kan ökas med hjälp av låsboxen för manöverdon.

Enkel och praktisk att använda

Låsboxen för manöverdon är ett praktiskt, utdragbart verktyg som passar på alla manöverdon för lyftanordningar med en längd mellan 10 och 45 cm. Den kan appliceras som ett vanligt hölje och innehåller ett flexibelt låsfäste för en tät tillpassning runt en mängd olika manöverdonskablar. Eftersom den har 4 sammanlänkade, styva sidor, kan den vikas ihop till ett platt paket för enklare transport eller bärande.

Pendant lockout sellsheet

Undvik enkelt oönskad kranstyrning så att medarbetarnas säkerhet ökar.

Red arrowSkaffa produktspecifikationer

LOTO guidebook

Reducera olycksriskerna vid maskinåtgärder på arbetsplatsen med hjälp av Lockout/Tagout.

Red arrowSkaffa guiden

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.