Processbrytning av strömbrytare från de flesta tillverkare

Brady Lockout Tagout Catalogue

En strömbrytare kan enkelt slås till och från, vilket kan orsaka problem för den personal som utför olika åtgärder på en maskin. Om en elektrisk krets återaktiveras i förtid kan följden bli elstötar och svåra personskador. För att förhindra de här olyckorna och möjliggöra säkrare maskinåtgärder erbjuder Brady Corporation två processbrytningslösningar för strömbrytare som är enkla att använda.

Enkla att fästa

Universal Mini Circuit Breaker Lockout från Brady är enkel att fästa på många olika strömbrytare från diverse tillverkare. Den här behändiga produkten fästs på reglaget till en strömbrytare och spänns åt med den medföljande skruven som är enkel att hantera. När man drar åt skruven skapas en öppning där ett hänglås för processbrytning kan föras in. När man låser hänglåset låses strömbrytarens reglage på plats, vilket förbättrar säkerheten vid åtgärder på en maskin.

Universal Circuit Breaker

Produkten har bland annat testats med följande strömbrytare:

  • Schneider IC60-serien
  • Siemens 5SX21
  • Hager MFN716
  • ABB 2CDS25
  • ABB S202U-K50
Rotary Circuit Breaker

Den processbrytningslösningen för vridströmbrytare, Rotary Circuit Breaker Lockout, är enkel att applicera på ABB:s vridströmbrytare. När man trycker ovanpå fälls enhetens stift ut så att de passar in i hålen ovanför strömbrytarens roterande omkopplare. När man släpper fingret fästs enheten och ett hänglås kan föras in på åtkomstpunkten. När man låser hänglåset spärras den roterande strömbrytaren i sitt läge, vilket förbättrar säkerheten vid åtgärder på en maskin.

Processbrytningsenheten för vridströmbrytare kan användas med följande strömbrytare:

  • ABB MS325
  • ABB 200-serien (ej med vridfunktion)

Säkrare åtgärder

Rotary Circuit Breaker Universal Circuit Breaker

Genom att processbryta strömbrytare med ett hänglås kan man förebygga olyckor som har samband med förtida och oavsiktlig återaktivering av maskiner och andra elektriska enheter. När hänglåset har låsts på plats är det bara den person som har låst det och som utför åtgärden som kan aktivera strömbrytaren på nytt. Som en reservlösning kan Brady tillhandahålla huvudnycklar åt utvalda chefer och arbetsledare i en plan för hänglåsnycklar till processbrytningsenheter.

Förbättrad efterlevnad

Med en lösning för processbrytning av strömbrytare kan ditt företag förbättra efterlevnaden av den europeiska normen 1037 om säkerhet för utrustning, samt EU:s direktiv 89/655 som anger minimikrav för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Bibehåll kontrollen över den elektrisk strömmen vid olika maskinåtgärder.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.