Mycket innovativa SafeKey-hänglås för processbrytning

Våra innovativa SafeKey-hänglås för processbrytning bidrar till att skapa de säkraste processbrytnings- och låsningsrutinerna vid underhållsåtgärder. Med över 100 000 unika nycklar kan låsen användas i stora, företagsspecifika nyckelhierarkier där det inte går att öppna två lås med samma nyckel.

Högsta trygghet och säkerhet med hänglås för processbrytning

SafeKey-hänglåsen för processbrytning ger 700 % fler nyckelmöjligheter än ett säkerhetshänglås av standardtyp tack vare den innovativa låsmekanismen. Med över 100 000 olika nycklar kan SafeKey-hänglåsen för processbrytning användas på ett optimalt sätt med anpassade hierarkier av stora uppsättningar unika hänglås som kan öppnas med en arbetsledares huvudnyckel eller en central huvudnyckel vid behov. Kartlagda nyckelnummer säkerställer att inte två nycklar inom samma företag kan användas för att öppna samma lås om så krävs. Både icke-ledande och rostskyddade hänglåskonstruktioner finns tillgängliga för extra säkerhet.

Förbättrad effektivitet vid processbrytning och låsning

Tack vare färgkodade nycklar som matchar färgen på respektive hänglås bidrar SafeKey-hänglåsen för processbrytning till att öka effektiviteten under processbrytning/låsning vid underhållsåtgärder. Nio färger finns att välja mellan så att underhållspersonalen kan hitta rätt nyckel för rätt lås. Dessutom gör låsmekanismen att det går smidigt att sätta i och ta ut nycklar för snabb och enkel hänglåshantering.

Personliga anpassningar

Varje SafeKey-hänglås för processbrytning kan graveras med namnet på en medarbetare, ett team, en avdelning eller ett arbetsområde eller med ett serienummer. Förutom alternativ med olika nycklar finns det även alternativ med likadana nycklar så att man kan öppna en serie lås med samma nyckel.

SafeKey padlock info
SafeKey comparison to traditional padlocks
SafeKey Padlocks info
SafeKey brochure

Se all produktinformation om SafeKey-hänglåsen för processbrytning.

Red arrowHämta broschyren

LOTO guidebook

Upptäck hur processbrytning/låsning gör det säkrare att utföra underhållsåtgärder.

Red arrowHämta guiden

Upptäck vår kompletta Lockout/Tagout-lösning.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.