Why Lockout Tagout

lockout tagoutEvery year thousands of workers get killed or injured while performing repairs or maintenance on industrial equipment or machinery. Many of these accidents are caused by the uncontrolled release of energy. In Europe however, several regulations exist, requiring that all energy sources are turned off and "locked out" while machines are being serviced or repaired.

What is it?

Lockout Tagout is a planned safety procedure which involves turning off the energy supply of industrial machinery and equipment whilst maitenance work or repairs are being carried out. This procedure protects workers from the risks posed by live machinery or electricity.

Why Lockout/Tagout?

  • Safe working while doing maintenance, cleaning or repairs.
  • Prevention of injuries
  • Prevention of damage
  • It helps to prevent errors being made.
  • It is a procedure which clearly communicates risk in the workplace
For more information on our Lockout Tagout Program, download the brochure now ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady identifierar och skyddar människor, produkter och lokaler, via högkvalitativa etiketter, industriskrivare, mjukvaror, säkerhets- och facilitetsidentifikation, spillkontroll, LockOut/TagOut-lösningar (Processbrytning) och mycket annat. Brady hjälper dig skapa och upprätthålla säker arbetsmiljö och uppfylla lokala reglementen och standarder. Våra högkvalitativa material ger tydlig identifiering av produkter, komponenter och annan utrustning, även i de mest utmanande miljöer.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.