Why Lockout Tagout

lockout tagoutEvery year thousands of workers get killed or injured while performing repairs or maintenance on industrial equipment or machinery. Many of these accidents are caused by the uncontrolled release of energy. In Europe however, several regulations exist, requiring that all energy sources are turned off and "locked out" while machines are being serviced or repaired.

What is it?

Lockout Tagout is a planned safety procedure which involves turning off the energy supply of industrial machinery and equipment whilst maitenance work or repairs are being carried out. This procedure protects workers from the risks posed by live machinery or electricity.

Why Lockout/Tagout?

  • Safe working while doing maintenance, cleaning or repairs.
  • Prevention of injuries
  • Prevention of damage
  • It helps to prevent errors being made.
  • It is a procedure which clearly communicates risk in the workplace
For more information on our Lockout Tagout Program, download the brochure now ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.