LINK360-programvara

Visualisera och hantera era säkerhetsprocedurer

En av de största utmaningarna med att upprätthålla säkerheten i en anläggning är informationshanteringen. För detta finns Lockout/Tagout-procedurer, tillstånd att beträda låsta utrymmen, schemalagda underhållsarbeten och andra viktiga dokument. De behöver alla uppdateras och granskas regelbundet.

Hos Brady kan vi erbjuda specialanpassade konsultationstjänster för att förbättra anställdas säkerhet, produktivitet och tillförlitlighet hos utrustning, både idag och längre fram i tiden.

Programvaran Link360™ är den första programvaran som kan ge er en fullständig överblick av de aktiviteter som är associerade med skapande, granskning och uppdatering av visuell information.

Link360 logoKOSTNADSFRI TESTPERIOD PÅ 30 DAGAR

LINK360

Med programvaran Link360 kan användare skapa, storleksanpassa, uppdatera och validera visuellt instruktiva säkerhetsprocedurer. Programvaran erbjuder ett enkelt sätt att hålla säkerhetsprocedurer exakta, kravefterföljande och hållbara i flera anläggningar.

  • Skapa tydliga, lättförståeliga och visuellt instruktiva säkerhetsprocedurer
  • Storleksanpassa och placera snabbt ut standardiserade och godkända säkerhetsprocedurer på era anläggningar

Hantera enkelt era säkerhetsprocedurer!

Smart Lockout-appen

Smart Lockout-appen skickar de senast godkända och relevanta Lockout/Tagout-procedurerna från LINK360 till smartphones som tillhör medarbetare vilka utför service på specifika maskiner. Via sina smartphones kan medarbetarna ta emot en processbrytningsinstruktion åt gången och bekräfta dess slutförande innan nästa steg tas emot. Smart Lockout-appen kan skicka en rapport tillbaka till LINK360 med alla procedursteg som markerats som slutförda i en processbrytning.

Slutför enkelt procedurer med hjälp av en smartphone. Upptäck Smart Lockout-appen!

Get it on Google PlayDownload on the App Store
Upptäck vår kompletta Lockout/Tagout-lösning.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.