LINK360

Visualise and Manage your Safety Procedures

One of the biggest challenges in maintaining a safe facility is information management. There are Lockout/Tagout procedures, confined space permits, maintenance schedules and other important documents. They all need to be regularly updated and reviewed.

At Brady, we provide personalised consultation services to improve employee safety, productivity and equipment reliability, both today and down the road.

Link360™ Software is the first software to give you a complete view of the activities associated with creating, reviewing and updating visual information.

>> Receive the LINK360 brochure

Link360 logoFree 30 day trial

LINK360

Link360 Software enables users to create, scale, update and validate visually instructive safety procedures. The software provides an easy way to keep safety procedures accurate, compliant and sustainable in multiple facilities.

  • Create clear and easy-to-follow, visually instructive safety procedures
  • Quickly scale and deploy standardised and approved safety procedures across facilities

Easily manage your safety procedures!

Smart Lockout App

The Smart Lockout App sends the most recently approved, and relevant Lockout/Tagout procedures from LINK360 to the smartphones of coworkers servicing specific machines. Via their smartphone, coworkers receive one lockout instruction at a time and can confirm its completion before receiving the next step. The smart lockout app can send a report back to LINK360 including all lockout procedure steps marked as completed.

Easily complete procedures using a smartphone. Discover the Smart Lockout App!

Get it on Google PlayDownload on the App Store
LoTo Solution

Complete 3 in 1 implementation

Brady offers a complete 3 in 1 solution for an optimal Lockout/Tagout implementation, even in multiple sites.

>> LOTO Software: LINK360
>> LOTO Tools
>> LOTO Services

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.