CLP GHS rörmärkningslösningar

Brady har skapat en ny uppsättning produkter för CLP / GHS-rörmärkning. Vi vill garantera att alla tids nog kan efterfölja bestämmelser över hela Europa. Vi sätter standarden med en unik layout baserad på alla krav som är listade på en europeisk skala.

1. Vad är CLP-symbolerna?

2008/1272/EC-bestämmelsen ger 9 nya symboler.

2. Vilka produkter kommer att läggas till serien med CLP-symboler:

 • Rörmärkningar med bärbana (B-7541)
 • Standardrörmärkningar typ 1
 • Rörmärkning på rulle – typ 2 och 3
 • Bärbanelösa rörmärkningar (B-7520)
 • Standardrörmärkningar typ 1
 • Rörmärkning på rulle – typ 2 och 3
 • CLP-rörmärkningarnas produktutbud

3. CLP-övergångstid:

 • Obligatoriskt sedan 1 december 2010 för ämnen
 • Obligatoriskt sedan 1 juni 2015 för blandningar
 • Mer information om CLP/GHS-lagstiftning.

4. Fördelar:

 • Utöka säkerheten: Frånvaron av, eller låg kvalitet på rörmärkningsidentifiering utgör en risk för alla som arbetar i denna miljö. Om man inte är fullt medveten om vilka ämnen som finns i rören kan det leda till svåra olyckor.
 • Minska kostnader: När du investerar i tydlig, läsbar identifiering undviker du ökningen av andra potentiella kostnader. (olyckor)
 • Tidsbesparing: En tydlig identifiering av rör garanterar en bättre inblick i konstruktionen
Om du behöver mer information ...

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.