Alla ISO 7010-säkerhetsskyltar i hållbara material

Brady erbjuder alla ISO 7010-säkerhetsskyltar i högpresterande material för optimal hållbarhet. Skyltar kan beställas från Brady-fabriken, eller kan anpassas och skrivas ut på plats med hjälp av Brady Workstation och en Brady-säkerhetsskrivare.


Använd säkerhetsskyltar som uppfyller ISO

En enkel säkerhetsskylt kan förhindra kostsamma arbetsplatsolyckor om den är tydligt synlig, drar uppmärksamheten till sig och är lätt att förstå. För att maximera effekten av säkerhetsskyltar, har International Standardisation Organisation skapat ISO 7010-normen. På grund av detta är det tillrådligt att efterfölja denna norm närhelst nya anläggningar tas i bruk, eller när slitna eller blekta säkerhetsskyltar byts ut.


Tillgängliga i hållbara material

Alla ISO 7010 säkerhetsskyltar finns tillgängliga i högpresterande material för att optimera deras hållbarhet i krävande industriella sammanhang, inklusive hög inomhustemperatur, anläggningar för kemikalier och avspolning samt miljöer utomhus och till havs.

Tillgängliga material inkluderar:

  • laminerad polyester
  • polypropylen
  • aluminium
  • vinyl
  • styv vinyl
  • fotoluminescerande ”självlysande” klass B och C
Arrow
ISO 7010 Safety Signs

Utskrivbara på plats

Med appmiljön Brady Workstation och en säkerhetsskrivare från Brady, kan ISO 7010-säkerhetsskyltar skrivas ut i din anläggning. Med Brady Workstation kan du utforma säkerhetsskyltar med anpassade varningsmeddelanden, eller kombinationer av officiella ISO 7010-piktogram. Med en Brady-skrivare och ett antal förbrukningsvaror i hållbara etikettmaterial kan du skriva ut valfri ISO-skylt eller Brady Workstation-design för att omedelbart möta alla slags behov i dina anläggningar.

Förebygg kostsamma olyckor med ISO 7010-säkerhetsskyltar för optimalt genomslag och igenkännlighet.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.