Emergency Signs

ISO E001

E001 - Emergency exit (left)

ISO E002

E002 - Emergency exit (right)

ISO E003

E003 - First aid

ISO E004

E004 - Emergency telephone

ISO E007

E007 - Evacuation assembly point

ISO E008

E008 - Break to obtain access

ISO E009

E009 - Doctor

ISO E010

E010 - Automated external heart defibrillator

ISO E011

E011 - Eyewash station

ISO E012

E012 - Safety shower

ISO E013

E013 - Stretcher

ISO E014

E014 - Child seat presence and orientation dectection system (CPOD)

ISO E015

E015 - Drinking water

ISO E016

E016 - Emergency window with escape ladder (left)

ISO E016B

E016B - Emergency window with escape ladder (right)

ISO E016C

E016C - Emergency window

ISO E017

E017 - Rescue window

ISO E018

E018 - Turn anticlockwise to open

ISO E019

E019 - Turn clockwise to open

ISO E020

E020 - Emergency stop button

E021

E021 - Protection Shelter

ISO E022

E022 - Door opens by pushing on the left-hand side

ISO E023

E023 - Door opens by pushing on the right-hand side

ISO E024

E024 - Evacuation temporary refuge

E025 - Emergency Hammer

E025 - Emergency Hammer

ISO E027

E027 - Medical grab bag

ISO E028

E028 - Oxygen resuscitator

ISO E029

E029 - Emergency escape breathing device

ISO E031

E031 - Shipboard general alarm

ISO E032

E032 - Shipboard assembly station

ISO E033

E033 - Door slides right to open

ISO E034

E034 - Door slides left to open

ISO E035

E035 - Liferaft knife

ISO E036

E036 - Lifeboat

ISO E037

E037 - Rescue boat

ISO E038

E038 - Liferaft

ISO E039

E039 - Davit-launched liferaft

ISO E040

E40 - Lifebuoy

ISO E041

E041 - Lifebuoy with line

ISO E042

E042 - Lifebuoy with light

ISO E043

E043 - Lifebuoy with line and light

ISO E044

E044 - Lifejacket

ISO E045

E045 - Child’s lifejacket

ISO E046

E046 - Infant’s lifejacket

ISO E047

E047 - Search and rescue transponder

ISO E048

E048 - Survival craft distress signal

ISO E049

E049 - Rocket parachute flare

ISO E050

E050 - Line-throwing appliance

ISO E051

E051 - Two-way VHF radiotelephone apparatus

ISO E052

E052 - Emergency position indicating radio beacon

ISO E053

E053 - Embarkation ladder

ISO E054

E054 - Marine evacuation slide

ISO E055

E055 - Marine evacuation chute

ISO E056

E056 - Survival clothing

ISO E057

E057 - Door opens by pulling on the left-hand side

ISO E058

E058 - Door opens by pulling on the right-hand side

ISO E059

E059 - Escape ladder

ISO E060

E060 - Evacuation chair


5 categories of ISO 7010 safety signs

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.