Mandatory Signs

ISO M001

M001 - General mandatory sign

ISO M002

M002 - Refer to instruction manual/booklet

ISO M003

M003 - Wear ear protection

ISO M004

M004 - Wear eye protection

ISO M005

M005 - Connect an earth terminal to the ground

ISO M006

M006 - Disconnect mains plug from electrical outlet

ISO M007

M007 - Opaque eye protection must be worn

ISO M008

M008 - Wear safety footwear

ISO M009

M009 - Wear protective gloves

ISO M010

M010 - Wear protective clothing

ISO M011

M011 - Wash your hands

ISO M012

M012 - Use handrail

ISO M013

M013 - Wear face shield

ISO M014

M014 - Wear head protection

ISO M015

M015 - Wear high visibility clothing

ISO M016

M016 - Wear a mask

ISO M017

M017 - Wear respiratory protection

ISO M018

M018 - Wear safety harness

ISO M019

M019 - Wear welding mask

ISO M020

M020 - Wear safety belts

ISO M021

M021 - Disconnect before carrying out maintenance or repair

ISO M022

M022 - Use barrier cream

ISO M023

M023 - Use footbridge

ISO M024

M024 - Use this walkway

ISO M025

M025 - Infants must be protected with opaque eye protection

ISO M026

M026 - Use protective apron

ISO M027

M027 - Check guard

ISO M028

M028 - Keep locked

ISO M029

M029 - Sound horn

ISO M030

M030 - Use litter bin

ISO M031

M031 - Use table saw adjustable guard

ISO M032

M032 - Wear anti-static footwear

ISO M033

M033 - Close safety bar of chairlift

ISO M034

M034 - Open safety bar of chairlift

ISO M035

M035 - Immediately leave the tow-track in the event of falling

ISO M036

M036 - Lift ski tips

ISO M037

M037 - Close and secure hatches in launch sequence

ISO M038

M038 - Start engine in launch sequence

ISO M039

M039 - Lower lifeboat to the water in launch sequence

ISO M040

M040 - Lower liferaft to the water in launch sequence

ISO M041

M041 - Lower rescue boat to the water in launch sequence

ISO M042

M042 - Release falls in launch sequence

ISO M043

M043 - Start water spray in launch sequence

ISO M044

M044 - Start air supply in launch sequence

ISO M045

M045 - Release lifeboat gripes in launch sequence

ISO M046

M046 - Secure gas cylinders

ISO M047

M047 - Use self-contained breathing appliance

ISO M048

M048 - Use gas detector

ISO M049

M049 - Wear protective roll sport equipment

M050

M050 - Alighting from toboggan to the left

M051

M051 - Alighting from toboggan to the right

M052

M052 - Keep distances


5 categories of ISO 7010 safety signs

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.