Prohibition Signs

ISO P001

P001 - General prohibition sign

ISO P002

P002 - No smoking

ISO P003

P003 - No open flame; Fire, open ignition source and smoking prohibited

ISO P004

P004 - No thoroughfare

ISO P005

P005 - Not drinking water

ISO P006

P006 - No access for fork lift trucks and other industrial vehicles

ISO P007

P007 - No access for people with active implanted cardiac devices

ISO P008

P008 - No metallic articles or watches

ISO P009

P009 - No climbing

ISO P010

P010 - Do not touch

ISO P011

P011 - Do not extinguish with water

ISO P012

P012 - No heavy load

ISO P013

P013 - No activated mobile phones

ISO P014

P014 - No access for persons with metallic implants

ISO P015

P015 - No reaching in

ISO P016

P016 - Do not spray with water

ISO P017

P017 - No pushing

ISO P018

P018 - No sitting

ISO P019

P019 - No stepping on surface

ISO P020

P020 - Do not use lift in the event of fire

ISO P021

P021 - No dogs

ISO P022

P022 - No eating or drinking

ISO P023

P023 - Do not obstruct

ISO P024

P024 - Do not walk or stand here

ISO P025

P025 - Do not use this incomplete scaffold

ISO P026

P026 - Do not use this device in a bathtub, shower or waterfilled reservoir

ISO P027

P027 - Do not use this lift for people

ISO P028

P028 - Do not wear gloves

ISO P029

P029 - No photography

ISO P030

P030 - Do not tie knots in rope

ISO P031

P031 - Do not alter the state of the switch

ISO P032

P032 - Do not use for face grinding

ISO P033

P033 - Do not use for wet grinding

ISO P034

P034 - Do not use with hand-held grinding machine

ISO P035

P035 - Do not wear metalstudded footwear

ISO P036

P036 - No children allowed

ISO P037

P037 - Do not leave the tow-track

ISO P038

P038 - Do not swing the chair

ISO P039

P039 - Hot works prohibited

P040 - Do not set off fireworks

P040 - Do not set off fireworks

P041 - No leaning

P041 - No leaning against

P042 - Not for pregnant women

P042 - Not for pregnant women

P043

P043 - Not for people in the state of intoxication

P044

P044 - Use of smart glasses prohibited

P046

P046 - Do not stretch out of toboggan

P047

P047 - Do not ram into toboggan


5 categories of ISO 7010 safety signs

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.