Uppnå högre nivåer av maskinsäkerhet

Varna och informera användare på ett optimalt sätt om maskinsäkerhetsrisker som inte kan undanröjas via maskindesign med våra tillförlitliga, högdefinierade maskinsäkerhetsskyltar.

Fullständigt efterföljande

Vårt erbjudande om maskinsäkerhetsskyltar efterföljer den internationellt erkända ISO 3864-2:2016-normen. Efterföljande av normen möjliggör maximal igenkänningsbarhet och hjälper maskinanvändare att bättre förstå alla slags varningar, meddelanden om försiktighet eller obligatoriska krav på personlig skyddsutrustning. Hela utbudet av maskinsäkerhetsskyltar erbjuds också på UL-godkända material.

Väl synliga

Skyltarna kan fästas på alla slags ytor där de är väl synliga och bäst placerade för att stödja maskinsäkerhet. Den högupplösta utskriften drar också uppmärksamheten till sig med klara färger och skarpa, högdefinierade säkerhetsmeddelanden. De är tryckta på våra tillförlitliga, industriklassade skyltmaterial som motstår krävande förhållanden, sitter fast och förblir läsbara i många år.

Anpassa

Våra maskinsäkerhetsskyltar är höggradigt anpassningsbara för att passa en mängd olika behov och sammanhang vid maskinanvändning. Alternativen inkluderar skyltstorlek, form och adhesiv för att på ett optimalt sätt passa alla slags maskiner eller delar. Skyltmaterial kan ändras för att avgöra tillförlitligheten hos inom- och utomhusskyltar i specifika miljöer. Alla utskrifter är fullständigt anpassningsbara för att på ett optimalt sätt kunna påverka maskinsäkerheten.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.