LOTO-tjänster

LOTO services

Informationshanteringen är en av de största utmaningarna med att upprätthålla säkerheten i en anläggning. Ett oräkneligt antal säkerhetsrelaterade dokument och procedurer behöver regelbundna uppdateringar och granskningar. Annars kommer behörigheter till låsta utrymmen, Lockout/Tagout-procedurer och policier snabbt att bli inaktuella.

För att hålla säkerhetsprocedurer kraftfulla och relevanta erbjuder Brady tjänster och programvara som hjälper till att visualisera och hantera säkerhetsprocedurer även över gränserna i flera olika anläggningar.


Fullständig Lockout/Tagout-tjänst

Den fullständiga Lockout/Tagout-tjänsten är ett utmärkt stöd för företag som vill implementera Lockout/Tagout. Den fullständiga Lockout/Tagout-tjänsten är skräddarsydd efter behoven och kraven på specifika anläggningar och erbjuder inte bara skapande av procedurer utan också support hela vägen, från förstudie till implementering. Den fullständiga Lockout/Tagout-tjänsten kan inkludera:

LOTO services
  • procedurstudie
  • procedurskapande
  • procedurfältkommunikation
  • installation av taggar för energikällor
  • procedurutbildning
  • Link360-utbildning
  • skuggtavlor


DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.