LOTO services

Brady Services Icon

Information management is one of the biggest challenges in maintaining a safe facility. Countless safety related documents and procedures need regular updates and reviews. Otherwise, confined space permits, Lockout/Tagout procedures and policies quickly become outdated.

To keep safety procedures impactful and relevant, Brady offers services and software that help visualise and manage safety procedures, even across borders in multiple plants.


Procedure Creation

LOTO services

Writing compliant Lockout/Tagout procedures can be time consuming and cumbersome, especially with limited internal resources. Our Lockout/Tagout Procedure Writing service goes beyond compliance and is based on worldwide best practices.

  • Plant needs and equipment requirements evaluation
  • Machine-specific, visually instructive procedure creation
  • Maintaining the programme in-house with LINK360

Lockout/Tagout Complete Service

The Lockout/Tagout Complete Service greatly supports companies that want to implement Lockout/Tagout. Tailored to the needs and requirements of specific plants, the Lockout/Tagout Complete Service not only offers Procedure Creation but supports you all the way, from pre-audit until implementation. The Lockout/Tagout Complete Service can include:

LOTO servicesLOTO services
  • procedure auditing
  • procedure creation
  • procedure field communication
  • energy source tag installation
  • procedure training
  • Link360 training

Lockout/Tagout Assistance Service

Typically a one day service to support your Lockout/Tagout needs, the Lockout/Tagout Assistance Service can include one or more of the services offered in the Lockout/Tagout Complete Service package.

LoTo Solution

Complete 3 in 1 implementation

Brady offers a complete 3 in 1 solution for an optimal Lockout/Tagout implementation, even in multiple sites.

>> LOTO Software: LINK360
>> LOTO Tools
>> LOTO Services

LOTO Tools LINK360
If you need more information, contact us.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.