Helautomatisera kretskortsspårbarhet i SMT-linjer

BradyPrinter A8500 etikettskrivarapplikator automatiserar kretskortsetikettering på ett tillförlitligt sätt för fullständig spårbarhet. Den skriver på ett konsekvent sätt ut och applicerar små etiketter från vårt utbud av autoapplicerbara polyimidetiketter, vilka håller genom hela produktionsprocessen för kretskort.

Helautomatisera kretskortsidentifiering

BradyPrinter A8500 skriver med stor precision ut och applicerar konsekvent även de minsta etiketterna på 4 mm x 3,18 mm med 600 dpi på kretskort. Tack vare en snabb processor och cykeltid kan den hålla takten med SMT-produktionslinjer. BradyPrinter A8500 kan installeras var som helst längs produktionslinjen och kan ta emot etikettdata från de flesta företags ERP-system.

Tillförlitliga kretskortsetiketter

Vår UltraTemp-serie med polyimidetiketter är särskilt designade att identifiera kretskort genom hela deras produktionsprocess. Serien inkluderar kretskortsetiketten B-7727 i polyimid som är utvecklad för autoappliceringstillämpningar. Etiketten sitter fast och förblir läslig vid omsmältningslödning, våglödning och korttvättning. Den klarar temperaturer på upp till 300 °C och de kraftiga kemikalier och rengöringsprocesser som används vid kretskortsmontering.

Industri 4.0-anslutningsbarhet

BradyPrinter A8500 erbjuder industri 4.0-anslutningsbarhet och är OPC UA-förberedd. Information kan överföras via BradyPrinter A8500 till anläggningens styrsystem, vilket sedan kan inleda nästa åtgärd.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.