Absorbera enkelt alla former av spill

Okontrollerade utsläpp kan ha en förödande inverkan på miljön, människor och företag i närheten av utsläppet, och på ett företags framtid. Det är en bra hanteringspraxis och i många länder ett lagkrav att förebereda sig för spill. Den bästa förberedelsen görs med professionella verktyg som kan hjälpa till att förhindra stora kostnader i form av böter, skador och sanering av föroreningar.

Spillkontrollverktyg

Brady erbjuder ett antal spillkontrollverktyg för landbaserat spill som kan användas proaktivt eller reaktivt för att absorbera och/eller förhindra att spill sprids.

Proaktiv spillinneslutning

Utrustning och maskiner som riskerar att läcka, eller lagrade fat och IBC-behållare kan proaktivt utrustas med spillinneslutningsverktyg för att förhindra förorening och arbetsplatsolyckor.

Rigid Lock Quickberm
High visibility mat
Spill control decks
  • Däck och pallar: Med en kapacitet på 80 liter eller 2 fat är gaffeltrucksanpassade spilldäck ett kostnadseffektivt sätt att innesluta potentiellt farliga läckor i fatlagrings- och dispenseringsområden. Varje modulärt däck har inbyggda klämmor så att man enkelt och säkert kan koppla ihop flera däck för att skapa en anpassad fatlagringsplattform.
  • Kanter: För proaktiv uppsamling av spill från trummor och IBC-behållare erbjuder vi den återanvändningsbara och lätta men samtidigt tåliga produkten Rigid Lock Quickberm, som är mycket praktisk att använda och installera. Sidorna är nedfällbara för användning med gaffeltruck och produkten kan enkelt placeras på nya ställen för spilluppsamling.
  • Mattor: Spillkontrollmattor och filtar håller gångar och gångvägar halkfria genom att absorbera och innesluta oljor, vätskor och annat spill. De är designade för att klara dina tuffaste tillämpningar och är idealiska för högtrafikområden och arbetsstationer. Jämfört med en entrématta erbjuder absorberande mattor och filtar bättre sträckning, minskar halka och förhindrar att vätskor sprids från ett område till ett annat.
  • Ormar: Absorberande ormar är tillförlitliga, flexibla rör som samlar upp och absorberar vätskor. Ormar kan svepas runt hörn och anpassar sig till ojämna ytor för att suga upp spill och läckage, vilket förhindrar vätskor att rinna till andra områden.
  • Kuddar: Absorberande kuddar är idealiska för användning under maskiner som har en tendens att droppa eller läcka. Kuddar är enkla att hantera och kan suga upp olja och vattenbaserade vätskor i svåråtkomliga områden inklusive sumpar, avrinningsområden och utomhusdammar.

Reaktiv spillinneslutning

När proaktiv spillinneslutning inte är tillräcklig eller inte finns installerad, finns spillkontrollverktyg som kan förhindra att spill sprids, och slutligen också avlägsnar det.

Pads
Spill control roll and high visibility mat
SpillFix granular
  • Ark: Färdigutskurna ark är kostnadseffektiva och lämpliga för att torka eller fånga upp droppar. Versioner med minimal luddning finns tillgängliga, och det finns tre kategorier att välja på: tjocka, medium eller tunna beroende på vilka spillvolymer som ska tas bort.
  • Rullar: Ark finns också i kontinuerliga rullar för snabb täckning av större ytor och för att absorbera spill, läckor och droppar som redan har spridits ut.
  • Ormar: Ormar används primärt som proaktiva verktyg men är också tillräckligt flexibla för att skapa en liten damm för att begränsa spridningen av spill som redan har skett.
  • Granulat: De små, lösa partiklarna i ett granulatabsorptionsmedel gör det idealiskt för tillämpningar där ett ark eller en rulle inte passar in tillräckligt bra. I dessa fall kan ett granulatabsorptionsmedel absorbera vätskor från sprickor och springor i en mängd olika ytor.

Nyheter

Acid Spill KitAvlägsna på ett säkert sätt spill från syra, baser och batterisyra


Innehållet i varje spillkit hjälper användare att på ett säkert sätt avlägsna spill. Skyddshandskar och -glasögon kan enkelt hämtas från kiten för att skydda medarbetare innan de påbörjar avlägsnandet av spill. För att ytterligare begränsa kontakten med skadliga syror och baser, inkluderas neutraliserande polymerer som ändrar färg när syror och baser har neutraliserats. Utöver detta är våra spillkontrollösningar av smältblåst polypropylen och granulat inerta och reagerar inte med några kemikalier.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.