Enklare kravefterföljande och mer arbetsplatssäkerhet

Fencing tag

Hoarding & Fencing Tag

Temporary Works Tag

TempWorks Tag

Weekly inspection tag

Weekly Inspection Tag

Med visuella taggningslösningar kan företag öka arbetsplatssäkerheten och anläggningens efterföljande av EU-direktiven genom att kommunicera den viktigaste informationen direkt på själva utrustningen, där den kan ses av alla medarbetare.

Enklare kravefterföljande

Visuella taggningslösningar utgörs av en hållbar hållare och löstagbara instick. De underlättar kravefterföljande genom att förvara inspektionsprotokoll på själva utrustningen. Inspektörer kan sätta sina inspektionsdatum ihop med sina signaturer på taggens löstagbara instick när utrustningen bedömts vara lämplig för användning. Annars kan insticket tas bort vilket lämnar ett tydligt ”använd ej”-meddelande på utrustningen. Medarbetare kan omedelbart se direkt på utrustningen när den senast inspekterades och om den bedömdes vara lämplig för användning, tillsammans med ytterligare viktig säkerhetsinformation för att undvika arbetsplatsolyckor.

3 nya lösningar

Weekly Inspection Tag (Tagg för veckoinspektion)

  • Enklare kravefterföljande av EU-direktivet 2009/104/EC
  • Designad för att passa ett brett utbud av utrustning som kan behöva inspektioner varje vecka
  • Insticket kan inkludera ett referensnummer, utrustningstyp och upp till 12 inspektionsprotokoll med datum och signatur
>> Hämta produktinformation
>> Erhåll prover

Hoarding & Fencing Tag (Tagg för plank och stängsel)

  • Enklare kravefterföljande av EU-direktivet 92/57/EEC
  • Kan fästas på alla slags plank eller stängsel
  • Insticket kan inkludera inspektionsdatum, inspektörens signatur och kommentarer, namnet på den som uppförde planket eller stängslet, när det uppfördes + signatur, vem som ansvarar för daglig inspektion, vilka punkter som behöver kontrolleras och vilka faror som måste uppmärksammas i området innanför planket eller stängslet
>> Hämta produktinformation: Hoarding Tag
>> Hämta produktinformation: Fencing Tag
>> Erhåll prover

TempWorks Tag (Tagg för tillfälligt verk)

  • Enklare kravefterföljande av EU-direktivet 92/57/EEC
  • Kan fästas direkt på ett brett utbud av tillfälliga verk
  • Insticket kan inkludera datum och tidpunkt för inspektionen, inspektörens signatur och företag, vem som uppförde det tillfälliga verket, när det uppfördes, vem samordnaren för det tillfälliga verket är samt den maximala belastningen + signatur
>> Hämta produktinformation
>> Erhåll prover

Hållbarhet utomhus

Både hållarna och de löstagbara insticken är tillverkade av hållbara, UV-resistenta och vädertåliga material och är därmed designade för utomhusbruk. Information som läggs till på insticken bör förbli läsbar om den skrivs med en permanent märkpenna. Hållarna kan fästas mot ett stort utbud av utrustning med hjälp av kabelbuntband, nitar, skruvar eller adhesiver.

Enklare kravefterföljande och mer arbetsplatssäkerhet med visuella taggningslösningar

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.