Öka effektiviteten vid inspektion av nödutrustningar

Vår nya Emergency Equipment Tag ökar effektiviteten vid inspektioner samtidigt som den ökar säkerheten och efterföljandet av krav.

Öka inspektionseffektiviteten

Emergency Equipment Tag inkluderar en praktisk hållare och instick. Hållaren kan enkelt fästas på ett mängd olika utrustningar, inklusive brandsläckare, första hjälpen-kit och spillkit. Insticket kan inkludera inspektionsprotokoll och information om vem som ska kontaktas efter användningen av nödutrustningen. Taggen kan enkelt kombineras med Safetrak-programvaran för utrustningsinspektion för att underlätta inspektionsplanering och automatgenerera rapporter när inspektionen avslutats.

Bättre säkerhet

Auktoriserade inspektörer kommer att kunna lägga till sina inspektionsdatum och sina signaturer på tagginsticket som sitter på utrustningen. Om utrustningen inte godkänns i den veckovisa kontrollen måste insticket tas bort, vilket efterlämnar ett tydligt ”Inspection required”-meddelande på den tomma hållaren. Detta informerar medarbetare om att de ska använda annan nödutrustning och påkallar åtgärder för utbyten.

Förbättrat rättsligt efterföljande

Europeiska direktivet 2009/104/EC anger att arbetsgivare måste göra de nödvändiga arrangemangen för att säkerställa medarbetarnas säkerhet och hälsa. Detta inkluderar regelbunden inspektion av nödutrustning, utförd av relevant person och med dokumenterade inspektionsprotokoll. Inspektionsdatum och signaturer erbjuder de erforderliga protokollen för att demonstrera efterföljande av direktivet.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.