Effektiva dagliga grävmaskinsinspektioner

Excavator Tag ökar effektiviteten och synligheten vid daglig inspektion av utrustning samtidigt som du förbättrar utrustningssäkerheten och efterföljandet av krav.

Öka inspektionseffektiviteten

Excavator Tag inkluderar steg för bästa praxis för effektiv daglig inspektion innan användning av traktorn. Taggen består av en praktisk hållare och skrivbart instickningssystem som enkelt kan fästas på grävmaskiner antingen via nitar, buntband eller epoxiharts. Både hållaren och insticken är anpassningsbara så att de kan passa specifika behov, t ex företagets policykrav.

Bättre utrustningssäkerhet

Användare kommer att kunna lägga till sina inspektionsdatum och sina signaturer på tagginsticket som sitter på utrustningen. Om utrustningen inte godkänns i den dagliga kontrollen måste insticket tas bort, vilket efterlämnar en tydlig ”använd ej”-ikon och ett ”inspektion krävs”-meddelande på den tomma hållaren. Detta kommer att varna kollegor för att använda utrustningen, samt informera deras arbetsledare. Taggen kan erhållas på valfritt språk för att optimera kommunikationen kring utrustningssäkerheten.

Förbättrat rättsligt efterföljande

Europeiska direktivet 2009/104/EC anger att arbetsgivare måste göra de nödvändiga arrangemangen för att säkerställa medarbetarnas säkerhet och hälsa. Detta inkluderar regelbunden inspektion av utrustning, utförd av behörig person och med dokumenterade inspektionsprotokoll. Inspektionsstegen enligt bästa praxis på tagginsticket, kombinerat med datum och signaturer, erbjuder de erforderliga protokollen för att demonstrera efterföljande av direktivet.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.