Tagg för pallyftare ökar utrustningssäkerheten

Med taggen för pallyftare och taggen för elpallyftare kan du öka lagligt efterföljande, ge bättre stöd för kontroll av pallyftare och dela inspektionsresultat på själva utrustningen för att förbättra pallyftarnas säkerhet.

Ökat lagligt efterföljande

Pallet truck tag

Artikel 5 från EU-direktivet 2009/104/EG stipulerar att utrustning som inkluderar pallyftar ska granskas regelbundet av en auktoriserad person och att dessa granskningar ska registreras skriftligen samt arkiveras. Vår tagg för pallyftare och tagg för elpallyftare gör efterföljandet av detta direktiv mycket enklare eftersom de kan fästas på pallyftare för enkel inspektion och förvara upp till 21 eller 31 inspektionsresultat och inspektörsignaturer i ett löstagbart instick.

Utrustningskontroll enligt bästa praxis

På baksidan av varje tagg finns en lättanvänd operatörschecklista som baseras på bästa praxis för att understödja utrustningskontroller av god kvalitet för att därigenom erhålla bästa möjliga utrustningssäkerhet. Separata checklistor enligt bästa praxis finns tillgängliga för pallyftare och elektriska pallyftare.

Synliga på själva utrustningen

Hållarna till taggen för pallyftare och taggen för elpallyftare kan båda enkelt fästas på pallyftarna med ett buntband eller med lim. Detta gör att alla berörda medarbetare direkt på själva utrustningen kan se status på senaste utrustningsinspektionen. En signatur från en auktoriserad inspektör bekräftar att utrustningen bedömts vara säker att använda efter inspektion. Om pallyftaren inte godkändes i inspektionen, kan auktoriserade inspektörer ta bort insticket och lämna ett tydligt ”får ej användas”-meddelande i hållaren, vilket informerar medarbetare om att de ska använda godkända pallyftare istället. Både taggen för pallyftare och taggen för elpallyftare kan erhållas på en mängd olika språk.

DISTRIBUTÖRSPARTNER

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten, produktiviteten och resultaten. I vårt produktutbud finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara. Företaget grundades 1914 och har en mångskiftande kundbas inom elektronik, telekommunikation, tillverkning, el, konstruktion, medicin, luftfart samt en rad andra branscher.


Verkliga produkterna kan skilja sig något från bilderna på hemsidan. Alla priser exklusive mervärdesskatt.
Tillhandahåller ett produktsortiment identifikationslösningar och tjänster i Europa och globalt.