SkipNavLinkText
menu

Automatiserat, trespråkigt GHS/CLP-efterföljande
med 1 etikett

Fallstudie

En stor bilåterförsäljare kan snabbt packa om och etikettera 800 olika produkter, helt enligt GHS/CLP-lagstiftningen, med hjälp av trespråkiga etiketter för att ge optimal support till sina kunder.

Utmaning: Automatisera trespråkig CLP-etikettering

En stor bilåterförsäljare packar om ca 800 olika produkter i olika volymer som måste efterfölja EU-lagstiftningen rörande Klassificering, Etikettering och Förpackning av farliga ämnen (CLP/GHS). Bilåterförsäljaren behövde verktygen för att etikettera omförpackade produkter på ett snabbt, felfritt och flexibelt sätt. Företaget behövde också inkludera 3 språk på en enda CLP-etikett per produkt.

Lösning: Databas med anpassad programmering för automatiserad etikettutskrift

Tillsammans med en specialiserad distributör förstod Brady omedelbart att officiella CLP-varningsfraser på 3 språk på en enda etikett skulle kräva en anpassad utveckling. Existerande programvara för CLP-etikettering medger bara högst 2 språk på en etikett.

På kundens begäran omorganiserade Brady sin existerande CLP-databas och inkluderade den som en startpunkt för en lösning med automatiserad etikettering.Brady-specialister gjorde en anpassad programvara som skriver ut CLP-etiketter enligt kraven via 1 klick efter att man matat in kundens produktkod. Tekniker från Brady hjälpte till att installera 4 BBP12-etikettskrivare, länkade till 2 arbetsstationer, för att skriva ut etiketterna med korrekt storlek och format.

Brady lade också till ett fullständigt, lösenordsskyddat backoffice så att administratörer enkelt kan lägga till, ta bort och uppdatera CLP-etiketter i databasen. Automatiserade och anpassade felsökningsverktyg hjälper till att enkelt förbättra eller revidera information i den omfattande CLP-databasen som har mer än 1 000 poster. Tomma fält eller ofullständig information i databasen som kan leda till mindre god efterföljan av EU-lagstiftningen hos etiketterna, gör att utskriftsknappen dimmas i programvarans utskriftsgränssnitt i frontoffice. Om detta inträffar, möjliggör tydliga felmeddelanden en snabb respons från backoffice så att en felfri etikett kan skrivas ut med minsta möjliga dröjsmål.

BBP12

Resultat: Snabba, kravefterföljande och trespråkiga etikettutskrifter med ett enda klick

Den stora bilåterförsäljaren kan snabbt packa om och etikettera 800 olika produkter, helt i enlighet med GHS/CLP-lagstiftningen, med hjälp av en anpassad databas och programvara för etikettutskrift samt 4 BBP12-etikettskrivare från Brady. Varje etikett inkluderar 3 språk. Detta gör att bilåterförsäljaren enkelt och snabbt kan göra relevant produktinformation tillgänglig för alla sina kunder på deras eget språk.