Skip to Main Content
menu

Snabbare tågidentifiering i fält med RFID-etiketter

Fallstudie

RFID-etiketter

Spårvägstransportörer av passagerare och gods kan öka upptiden för lokomotiv och vagnar genom att enkelt identifiera tågsammansättningen med RFID-etiketter och skannrar.

Utmaning: Öka hastigheten på tågidentifiering

Att kontrollera tågsammansättningen i fält är i många fall fortfarande en manuell process som inbegriper att hitta och anteckna vagn- eller delnummer som kan vara svåra att läsa. Att öka hastigheten på tågidentifieringen är viktigt för att möjliggöra snabbare reaktivt och proaktivt underhåll, vilket i sin tur hjälper till att undvika förseningar för både passagerare och gods.

Lösning: RFID-etiketter, handhållna och stationära skannrar

Vagnar, lokomotiv och deras delar kan identifieras med tillförlitliga och fullständigt anpassningsbara RFID-etiketter. Dessa kan erhållas i polyester som sitter fast och förblir läsbara i påfrestande miljöer och utomhus. Andra material finns tillgängliga för att kunna erbjuda optimal tillförlitlighet under speciella användaromständigheter.

Fullständigt anpassningsbara RFID-etiketter

Brady kan erbjuda sina anpassningsbara L-2588-26C UHF RFID-etiketter med ett avläsningsområde på upp till 11 meter. Dessutom finns L-2588-25B UHF RFIDetiketter för metallskikt som ger ett 3 meters avläsningsområde när de appliceras på metallytor. Därtill kan Brady leverera HF, eller NFC, RFID-etiketter för metallskikt som endast kan avläsas på nära håll.

rfid label

Snabbare underhåll med RFID-etiketter och handhållna skannrar

RFID-etiketter kan ge alla slags vagnar eller delar en unik, standardiserad identifierare som tillförlitligt kan avläsas på avstånd med en UHF RFID-skanner, eller i omedelbar närhet med en modern, NFC-aktiverad smartphone. Identifieraren kan länkas till ett företags ERP-system via en programvara för resurshantering. Detta gör att underhållsteam snabbt kan få åtkomst till alla objekts underhållshistorik, miltal, tekniska dokumentation, koder för ombeställning och annan information de kan behöva för att snabbt utföra bästa möjliga arbete.

Närhetsmeddelanden kan erhållas via programvaran för att lokalisera delar ännu snabbare

Fel som härrör från manuell kopiering av serienummer eller andra identifierare kan undvikas. Relevant dokumentation kan omedelbart bli tillgänglig på handhållna skannrar, och ingrepp kan enkelt läggas till i resursens underhållshistorik. Liknande resurser av samma tillverkning och modell, eller producerade i samma parti, kan snabbt markeras för framtida underhåll. Steg för problemlösning kan göras åtkomliga för andra underhållsteam så att de kan göra sina ingrepp ännu snabbare.

Skriv ut och programmera RFID-etiketter i din anläggning

RFID-etiketter kan fortfarande inkludera text och en datamatriskod. Det finns skrivare som kan skriva ut och programmera UHF RFID-etiketter eller HF NFC RFIDetiketter i ett steg i alla slags anläggningar.

Resultat: Snabbare tågidentifiering med RFID-etiketter och skannrar

För att identifiera tågsammansättningar och vagnen eller lokomotivet som behöver service, behöver underhållsteam inte längre visuellt kontrollera identifieringsnumret för en vagn eller del. Dessa kan skannas på avstånd, och all relevant underhållsinformation kan omedelbart bli åtkomlig. Ingreppsdata kan läggas till i vagnens underhållshistorik, och liknande vagnar kan flaggas för effektivt, framtida underhåll.