menu

Identify pipes in any facility anywhere

Pipe markers for every environment

Vi kan identifiera rör i alla slags anläggningar över hela världen för att hjälpa till att minska olyckor och öka anläggningens effektivitet. Våra rörmärkningar går att erhålla i 3 kvalitetsnivåer och kan anpassas fullständigt till att inkludera all den rör-, innehålls- och flödesinformation som din anläggning behöver.

Minska olyckorna, öka effektiviteten

Tydligt synliga och läsbara rörmärkningar som anger rörets innehåll och flödesriktning underlättar för underhållspersonalen när man ska hitta de rör som behöver underhåll och de ventiler som behöver stängas av. Förutom ökad effektivitet bidrar rörmärkningarna till att förebygga olyckor genom att varna medarbetare, entreprenörer och räddningspersonal för farliga rörinnehåll.

Hållbar identifiering av rör var som helst

Rörmärkningar minskar antalet olyckor på arbetsplatsen och ökar effektiviteten under förutsättning att de sitter kvar och förblir läsbara. Baserat på tester i våra interna laboratorier med standardiserade testmetoder kan vi erbjuda rörmärkningar i kategorierna Inomhus, Utomhus och Utomhus+ med upp till 10 års hållbarhet utomhus i krävande miljöer.

Fullständigt anpassningsbara tryck

Vi kan leverera rörmärkningar i alla färger med alla slags utskrifter som går utöver begränsande lösningar som bara visar den obligatoriska säkerhetsinformationen.

Obligatorisk säkerhetsinformation*

  • flödesriktning
  • GHS/CLP-symboler
  • beskrivning av rörinnehåll

    *enligt de flesta nationella normer och bestämmelser

Vanlig effektivitetsinformation

  • beskrivning av rörinnehåll på andra språk
  • information om rör- och instrumenteringsdiagram
  • från källan x till destinationen y
  • QR-kod för elektronisk igenkänning

Ytterligare eller annan information kan inkluderas!

Exempel på en rörmärkningsdesign