SkipNavLinkText
menu

12 gånger snabbare process för spårning
och registrering av blodprover med RFID-etiketter

Fallstudie

RFID-etiketter RFID-SKANNER

En tillverkare och tjänsteleverantör som arbetar med blodprover från slutanvändare började använda RFID-etiketter och fick 12 gånger så snabb spårning och registrering.

Utmaning: Optimera spårning och registrering av blodprover

En tillverkare och tjänsteleverantör som arbetar med insamling av blodprover från fingrar behövde automatisera sin spårningsoch registreringsprocess i syfte att hantera ett ökande flöde av blodprover från en ökande kundskara. Proverna samlas in i rör, som sedan skickas till olika laboratorier som de samarbetar med för testning. Vår kund måste kunna spåra varje prov, och behövde en automatiserad lösning kopplad till sitt befintliga ERP-system.

Lösning: RFID-etiketter, skrivare, programvara och skanner

lab vials
RFID nordic id

Brady Corporation försåg kunden med B-7425 UHF RFID-etiketter, programvara för etikettdesign, en skrivare för utskrift och kodning av RFID-etiketter samt en skanningslåda för kontroll av leveransen.

B-7425 UHF RFID-etiketten är tillverkad av polypropylen som sitter fast på rörens yta. Med ett mått på 45 x 30 mm passar den perfekt på provrör för blod. Etiketten är utrustade med en UHF RFID-antenn som kan läsas av på 6 meters håll. Varje provrör har en etikett när den tas emot från en slutanvändare.

Vi levererade också programvara för etikettdesign och en RFID-skrivare med vars hjälp kunden kan skriva ut och koda alla RFID-etiketter på sina egna anläggningar. Koden i RFID-chippet genereras av kundens ERP-system via en anpassad programlänk som skapats av Bradys tekniker. Det innebär att kunden får fullständig spårbarhet utan att behöva dela känslig integritetskränkande information.

Innan en leverans med provrör skickas till ett partnerlabb för analys placeras de i en anpassad ”leveranslåda”, som är utrustad med fasta AR 62 RFID-skannrar. De skannade uppgifterna visas på leveranslådan och skickas till kundens ERP-system för att indikera vilka provrör som är på väg att skickas.

Resultat: Integrerad spårning och registrering av blodprover

Vår lösning skapade ett integrerat spårnings- och registreringssystem för blodprover som gör det lätt för personalen att komma åt data om leveransen. Den eliminerar risken för mänskliga fel och minskar behovet av manuellt arbete medan kunden har fått en spårnings- och registreringslösning som enligt dem själva är 12 gånger så snabb som manuella streckkodsskanningar. Inga siktlinjer behövs, och lagret kan kontrolleras både snabbare och mera regelbundet. Det har blivit betydligt enklare att styra och övervaka leveranserna, och det är betydligt enklare att komma åt spårningsinformationen – det räcker med några få klick.