SkipNavLinkText
menu

Visuell Taggning - Scafftag

Få identifiering på direkten med högpresterande material

Hitta Visuell Taggning Kontakta oss

Alla byggarbetsplatser utgör risker för arbetarna. Det är på dessa ställen som 20,9 % av arbetsplatsolyckorna med dödlig utgång inträffar i EU. För att undvika kostsamma olyckor med olämplig byggutrustning, lägger Brady fram en höggradigt anpassningsbar tagg med hållare och instick som kan hjälpa till att öka efterföljande av lagen, arbetsplatssäkerheten och inspektionseffektiviteten.

Efterföljer bestämmelser för utrustningssäkerhet

Lösningar med Visuell märkning hjälper företag att efterfölja EU-direktivet 2009/104/EG om utrustningssäkerhet. Med Visuell märkning kan inspektionsresultat delas på platsen för användning, direkt på själva utrustningen. Taggarna finns tillgängliga för nästan alla slags verktyg eller utrustningar, inklusive stegar, ställningar, borrar, fordon och motorer. Användare kan när som helst se när utrustningen senast inspekterades. Alla inspektionsprotokoll sitter i löstagbara instick som kan fungera som förvaring för inspektionsprotokoll, ett krav i EU-direktivet.

Undvik arbetsplatsolyckor och förseningar

När den används på korrekt sätt och fästs direkt på själva utrustningen med tydlig visning, kan Visuell märkning alltid kommunicera senaste utrustningsstatus till alla som vill använda någon specifik utrustning. Inspektionsprotokollen på tagginsticket visar när utrustningen ansågs vara användningsduglig. När utrustningen inte godkänns, kan inspektören ta bort insticket så att ett tydligt ”Får ej användas”-meddelande istället visas på tagghållaren. På detta sätt kan lösningar för Visuell märkning hjälpa till att förhindra kostsamma arbetsplatsolyckor som orsakas av bruket av olämplig utrustning.

Mycket effektiva utrustningsinspektioner

Varje Visuell märkning-hållare och/eller instick kan inkludera bästa praxis för inspektionsprocedurer på utrustningen som behöver inspekteras. Både hållarna och de löstagbara insticken är höggradigt anpassningsbara och kan stödja standardiseringen i procedurutvecklingen för utrustningsinspektioner. En QR-kod kan också skrivas ut på insticken eller hållarna för att aktivera ett digitalt inspektionsflöde via smartphones och Bradys Safetrak-programvara, komplett med hantering av inspektionsplanering och automatisk generering av inspektionsprotokoll.

Hitta Produkter för Visuell Taggning efter Kategori

Tillbehör

Rengöring

Anläggningsmaskiner och verktyg

Processer och pipelines

Fordon

Arbete på hög höjd

Arbetsplatskontroll