SkipNavLinkText
menu

Kemi Olja och Gasindustri

Brady är en internationell företagspartner som pålitligt levererar
produkter, tjänster och support för säkerhet och identifiering.

Få ditt guide

Farlig utrustning, uppdragskritiska processer och utrustningsintensiva verksamheter är bara några av de unika utmaningar och säkerhetsrisker som dagens processindustrier ställs inför. Oavsett om man arbetar vid en kemisk bearbetningsanläggning, ett petroleumraffinaderi, en oljerigg eller en tankterminal är det mycket viktigt att upprätthålla en säker, kompatibel och visuellt instruktiv arbetsmiljö.

Brady är en internationell företagspartner som pålitligt levererar produkter, tjänster och support för säkerhet och identifiering. Vi hjälper dig att förbättra och upprätthålla initiativ för processäkerhet och verksamhetsoptimering, så att det blir möjligt att producera säkra och miljömässigt hållbara produkter av hög kvalitet på ett konkurrenskraftigt sätt.

Som totalleverantör av lösningar har vi allt du behöver för en tillförlitlig visuell utrustning, farokommunikation (Right to Know och GHS), elsäkerhet, förebyggande av glid-, halk- och fallolyckor, samt andra viktiga säkerhetsproblem. Bland våra produkter finns allt ifrån säkerhetsskyltar och etiketteringssystem till rörmärkningar, spillkontroll, processbrytning/låsning och produkter som visar utrustningsstatus.

COG

Fältoperatörer i en fysisk anläggning möts ofta av en labyrint av rör och instrument och kan enbart förlita sig på tidigare utbildning och erfarenhet för att veta var de behöver befinna sig. För enkel navigering i en fysisk COG-anläggning som ständigt förändras erbjuder Brady hållbara skyltlösningar som ger en mer effektiv turnaround.

Många tillämpningar

Hållbar Brady-skyltning kan användas på ett flertal olika sätt för att underlätta fältoperatörernas arbete vid kemiska anläggningar, samt olje- och gasanläggningar:

 • Märkning av mätare
 • Smörjpunktsidentifiering
 • Reservdelsidentifiering
 • Rörmärkning
 • Vätskenivåmarkering
 • Checklistor och rutiner
 • Övervakning av tillstånd
 • Processbrytning/låsning
 • Utrustnings- och komponentidentifiering
 • Identifiering av ventiler, spakar och omkopplarlägen

Kan skrivas ut på plats

Hållbara Bradyskyltar som står emot UV-exponering, väderslitage, extrema temperaturer och kemikalier, och som dessutom kan skrivas ut på plats med hjälp av en Bradyskrivare och fördefinierade mallar.

 • BradyPrinter i3300: kan användas för många olika COG-identifieringstillämpningar. Perfekta under en turnaround!
 • BBP85: skriver ut skyltar i de stora format som krävs på fältet för att minska antalet driftfel. Perfekt för verksamhetsoptimeringsprogram!
Gauge-marking

Identifierings- och säkerhetslösningar i din
virtuella kemi, olja och gas (COG) miljö

Få exempel på de bästa lösningarna i flera virtuella applikationer.

Ta en titt och se hur vi kan hjälpa till