SkipNavLinkText
menu

Marin industri

Minimera riskerna. Maximera effektiviteten. I hamn och till sjöss.


Få våra guider Erhåll ett prov

Underhållsarbeten på fartyg och plattformar blir säkrare och effektivare med tillförlitliga säkerhets- och identifieringslösningar som uppfyller standarder. Brady Corporation har ett brett utbud av pålitliga identifierings- och säkerhetsverktyg för proffs som underlättar maskinunderhållet.

Säkerhet - Skydda besättningen


Begränsa säkerhetsrisker och undvik olyckor på din arbetsplats för kollegor och entreprenörer med tydliga och tillförlitliga säkerhetslösningar.

Rörliga delar, restenergi, för tidigt tillslag av maskiner, halk- och fallrisker: underhållsarbetet kan vara extremt riskfyllt om det inte förbereds ordentligt. Se till att besättningen är säker och arbetsför med säkerhetslösningar som begränsar riskerna från rörliga maskindelar och spill.


 

Vi neutraliserar maskinenergin, märker upp rör och har en effektiv spillkontroll som gör att våra underhållsteam kan undvika risker och potentiella olyckor. Vi är tillsammans på den här båten, ibland i flera veckor i sträck. Det betyder att alla risker som kan undvikas är en vinst, både personligt och professionellt sett.

 

Marinsäkerhetsskyltar
 

Vägled och skydda personer på enkelt sätt


Hitta marinsäkerhetsskyltar

Rörmärkningar
 

Underlätta underhållet av rör


Hitta rörmärkningar

Golvmärkning
 

Öka anläggningens effektivitet


Hitta golvmärkning

Visuell Taggning
 

Bättre användning av säkerhetsutrustning


Hitta visuell taggning

Lockout/Tagout
 

Säkrare maskinunderhåll


Hitta Lockout/Tagout-produkter

Spillkontroll
 

Förhindra skador på miljön


Hitta spillkontroll produkter

Identifiering - Ingen tid att förlora


Om du står inför flera identifieringsutmaningar i olika dagliga arbetsprocesser har vi lättanvända lösningar för dig.

Inga fartyg och plattformar behöver stå stilla för underhåll längre än nödvändigt. När riskerna minimeras och effektiviteten är maximal optimeras underhållsarbetet och kapitaltillgångarna utnyttjas bäst.


 

Om vi snabbt och korrekt kan identifiera komponenterna och kablarna som behöver bytas, gör det en enorm skillnad i hur snabbt en kapitaltillgång kan komma tillbaka i drift. Det omfattar även märkning av nya komponenter så att de snabbt kan tas i bruk ombord på ett säkert sätt. Våra fördefinierade inspektionsmallar för identifierbara komponenter, tillsammans med vår kapacitet att skapa många olika slags skyltar och märkningar på plats, ser till att vi kan uppfylla kundernas krav fullt ut.

 

Kabelidentifiering
 

Hitta snabbt rätt kabel


Hitta lednings- & kabeletiketter

RFID-etiketter
 

Ha koll på verktygen


Hitta RFID-etiketter

Etiketter beständiga mot havsvatten
 

Behåll identifieringen av föremål i havet


Hitta etiketter beständiga mot havsvatten

Utomhusetiketter
 

Identifiering upp till 12 år utomhus


Hitta utomhusetiketter

Metalliska etiketter
 

Klarar 30 år utomhus


Hitta metalliska etiketter

Utskrivbara på plats - Dina specifikationer


Om du behöver skyltar och etiketter snabbt och på ett flexibelt sätt kan du prova våra praktiska design & trycklösningar.

Våra marina identifieringslösningar är helt anpassningsbara och kan utformas enligt dina specifikationer. Våra skyltar och märkningar, såväl förtryckta som utskrivna på plats, är designade för att motstå olja, fett, väderförhållanden och salt. De har testats mot internationella standarder som kräver att de sitter fast och förblir läsbara i 12 år under marina förhållanden. I vårt kompletta utbud finns halogenfria och självlysande adhesiva identifieringslösningar som är utformade i enlighet med EU:s marinutrustningsdirektiv och förenliga med IMO, samt även aluminiumplattor i valfri form och storlek.


Designa dina egna etiketter, taggar och skyltar
 

Välj de appar du behöver


Utforska Brady Workstation

Skriv ut dina egna etiketter, taggar och skyltar
Benchtop Printer Comparison 

Gör etikettskapandet mer effektivt


Utforska våra DIY-lösningar

Hur har andra företag dragit nytta av detta?

Titta på våra fallstudier!

Nedladdningar

Upptäck fler lösningar för identifiering och säkerhet