menu

Data- och Telekomindustri

Inom datakom och telekom är snabb identifiering och återställning av både ledningar och
komponenter viktigt för att snabbt kunna återställa uppkopplingen för olika tillämpningar
och på så sätt undvika klagomål från kunderna.

Få ditt kabelidentifieringsguide Skaffa TIA-606-C standardguide

Snabb identifiering för att minimera avbrottstiderna


Inom data- och telekombranschen är hastighet och återställning avgörande vid incidenter. Snabb identifiering och återställning av både ledningar och komponenter är viktigt för att snabbt återställa uppkopplingen för olika tillämpningar och undvika klagomål från tusentals kunder. Brady erbjuder lättanvända lösningar med maximal hållbarhet och läsbarhet för alla identifieringsutmaningar som den här branschen ställs inför. En bransch i ständig utveckling kräver leverantörer som ständigt utvecklas. Brady forskar alltid kring nya material och produkter för att ha möjlighet att erbjuda hållbara identifieringslösningar, även i tuffa miljöer. Bradys identifieringsprodukter undersöks och testas för att säkerställa att de uppfyller olika branschstandarder.

De mest använda lednings- och kabelmärkningarna av goda skäl


Brady erbjuder ett komplett sortiment med lösningar för märkning av ledningar och kablar. Bradys självlaminerande etiketter är den mest populära lösningen för ledningsidentifiering inom IKT och telekom, i synnerhet för kopparkablar som är de typiska CAT6- och CAT7-lösningarna. Brady erbjuder specifika etiketter som inte skadar en fiberoptisk kabel vid borttagning. Dessutom vidrör Bradys etiketter för fiberoptiska kablar fiberoptiken endast minimalt och stör aldrig dataöverföringskapaciteten.

På självlaminerande etiketter skyddas trycket med en överlaminering som är beständig mot vatten och UV-strålning, vilket gör dem lämpade för användning både utomhus och under marken. Hylsorna kan ompositioneras vid applicering. När de har värmts upp blir de också isolerande. I Bradys sortiment av taggar finns det mycket att välja bland, exempelvis överlaminerade taggar och taggar som tål hårda miljöer under många år. För panelkonstruktörer är DuraSleeve-hylsorna den populäraste lösningen, och möjliggör identifiering av kablar både före och efter montering.

 • Överlappande etiketter
 • Lednings- och kabelhylsor
 • Lednings- och kabeltaggar
 • DuraSleeve-instick och -hållare
 • Etikettskrivare och programvara
wirecablelabelling

Påverkas inte av värme


För identifiering av ledningar och komponenter vid extrem värme eller allmänt tuffa förhållanden krävs en specialanpassad Brady-etikett Många hållbara och beständiga etiketter i Bradys utbud garanteras klara ett brett temperaturintervall och alla typer av lösningsmedel.

Välj det slitstarka material du behöver och skriv ut med ett särskilt färgband för garanterat läsbara etiketter, som tål kontakt med alla typer av lösningsmedel.

 • Metalliserade polyesteretiketter
 • Vita polyesteretiketter
 • Graverade etiketter som ersätter skyltar
 • Högpresterande vinyl med liten krympning
 • Permashield-etiketter
 • Etikettskrivare och programvara
Resistant-labels

Identifiering av uttag ger ett mycket professionellt intryck


Ett tydligt identifierat uttag ger ett professionellt intryck. Utstansade etiketter kan användas för att markera uttag. En kontinuerlig remsa är en bra lösning när man behöver identifiera många olika typer av uttag. För att underlätta uttagsidentifieringen ytterligare presenterar Brady en serie bärbara etikettskrivare med inbyggd klippfunktion. Brady har ett stort utbud av taggar för identifiering av uttag.

Beroende på vilka förhållanden uttaget används under erbjuder Brady olika material för att garantera taggarnas läsbarhet, även i kontakt med lösningsmedel, rengöringslösningar och vid stora temperaturintervall.

outlet

Lossa aldrig fel kabel igen


När man skannar ett rack ska alla anslutningar vara tydligt markerade. Oavsett märke på patchpanelen eller typ av kontaktdon (RJ45, fiber osv.) bidrar en tydligt markerad anslutningspunkt till att spara tid då man säkerställer att inte fel kabel lossas.

Brady har ett brett sortiment av kabeltaggar som kan användas för att identifiera alla anslutningar på en patchpanel. Utifrån de förhållanden patchpanelen används under erbjuder Brady olika material för att garantera läsbarheten hos taggar, även om de utsätts för lösningsmedel, rengöringslösningar eller stora temperaturintervall.

Patch-panel

Standarder, krav och specifikationer


Brady har åtagit sig att leverera identifieringslösningar som går utöver alla branschstandarder. Brady strävar alltid efter att arbeta enligt de senaste och mest avancerade standarder som tillämpas inom olika branscher. Inom datakom är TIA/EIA 606 nu en globalt erkänd standard. Brady använder TIA/EIA 606 som referens vid utveckling av nya identifieringsprodukter för IT-kommunikation och telekom. Kontakta oss för en fullständig lista över standarder, eller vid speciella önskemål. Vi är alltid beredda att lägga till nya krav i vår omfattande laboratorietestplan. Brady tillhandahåller specifika identifieringsprodukter som uppfyller följande krav:

 • ANSI TIA/EIA 606 – en standard för datakom som innefattar märkning, dokumentation och testning
 • Följer RoHS – Restriction of Hazardous Substances (Begränsning av farliga ämnen)
 • Bly, kvicksilver, krom, kadmium, bromerade flamskyddsmedel
 • UL-godkända
 • UL696 (Underwriters Laboratories): märkning och etikettering har godkänts enligt denna amerikanska testmetod
 • CSA-godkända (Canadian Standard Association): märkning och utskrift har godkänts enligt denna kanadensiska testmetod
 • Kraven i DIN VDE 0472 Del 815: Metod för att bestämma halogenhalten