SkipNavLinkText
menu

Laboratorieindustri

Bradys identifieringslösningar säkerställer provintegriteten och omfattar
identifieringsetiketter som förblir intakta permanent.

Få ditt guide Erhåll ett prov

Förenkla rutinerna för identifiering på laboratoriet


Brady identification solutions ensure sample integrity by offering identifieringsetiketter som förblir intakta permanent. Våra specialutvecklade etiketter för laboratorier kommer alltid att sitta på plats och förbli läsliga, oavsett om temperaturerna är extremt höga eller extremt låga. Brady är världsledande på laboratorieidentifieringslösningar och det är viktigt för oss att följa alla lagar och regler.

Vårt team av specialistlabbkemister arbetar hårt på att utveckla och testa lösningar för att du ska kunna följa god laboratoriesed (Good Laboratory Practice, GLP) och direktivet om mänskliga vävnader, och hjälper dig att bibehålla produktiviteten och leverera resultat som överträffar förväntningarna.

Autoklavetiketter


Autoklavetiketterna är utformade för att stå emot några av de tuffaste miljöer som förekommer vid användning av autoklaver. Få ett garanterat spårbart prov varje gång. Sterilisering under högt tryck och höga temperaturer är en process för att avlägsna kontaminerande ämnen och bakterier, men den avlägsnar inte Bradys identifieringslösningar. Etiketterna kan kylas ned och lagras i flytande kväve utan att läsbarheten försämras.

Autoclave-labels

Märkning av flaskor och centrifuger


Brady har svaret på alla identifieringsutmaningar i laboratorier. Vi tillhandahåller etiketter för flaskor, kolvar, centrifuger och Eppendorf samt PCR. I Bradys sortiment av’s identifieringsprodukter finns även etiketter som tål hett vatten, utöver ett antal olika allmänna identifieringslösningar..

Centrifuge-label

Symboler för farliga ämnen


Brady erbjuder väl synliga symboler för farliga ämnen, perfekta för märkning av containrar och förpackningar som innehåller sådana ämnen. Alla symboler för farliga ämnen, är baserade på GHS/CLP-förordningen som infördes i EU i januari 2009, och som visar symboler på en vit bakgrund med en röd ram i diamantform.

Hazardous_signs_labels

Frysar med flytande kväve


Etiketterna för flytande kväveoch frusna ytor garanterar text och streckkoder av hög kvalitet som förblir lättlästa när de lagras under extremt kalla förhållanden. Du behöver inte längre gissa eller tolka vad som har skrivits på en etikett. Med Bradys utbud av hållbara material som designats för att tåla lagring i flytande kväve har det nu blivit mycket enklare att spåra prover. De här etiketterna är oerhört starka och står även emot den extrema värme som alstras i autoklaver.

Cryo-label

Identifiering av objektglas


Bradys utbud av objektglasetiketter har tagits fram för att ge en klar och tydlig providentifiering hela vägen från provtagning till inspektion och lagring, oavsett vilka förhållanden proverna utsätts för. Etiketterna är avgörande för att kunna genomföra provspårningsprogram; de är beständiga mot xylen, alkohol och DMSO.

slide-labels

Identifiering av kapillärrör


Bradys etiketter för kapillärrör och Bradys termotransferskrivare och färgband gör att två rader av text syns tydligt när de appliceras på den inre färgade delen av röret. Etiketterna är designade för att motstå långtidslagring nedsänkta i flytande kväve.

straw-label

Identifiering av vävnadskassetter


Fästsystemet BSP 31 är en unik lösning för histologiska och anatomiska patologilabb, designat för att fästa en självhäftande etikett mekaniskt på en vävnadskassett före vävnadsinbäddningsprocessen. Etiketten nitas fast för att möjliggöra identifiering genom hela inbäddningen och under långtidsförvaring. B482-etiketterna har överlägsen beständighet mot processvätskor och är specifikt designade för identifiering av vävnadskassetter; De är perfekta för mindre till medelstora laboratorier och fungerar som ett reservsystem inom större anläggningar.

tissue-cassette

Identifiering av rör och vialer


Bradys utbud av vial- och röretiketter har utvecklats för kort- till långsiktig provspårning av olika slags vialer med varierande kapacitet, inklusive koniska vialer, centrifugrör och rör i glas eller plast. Den tunna etikettprofilen ger en garanterat problemfri provinsamling och analys. Det genomskinliga området ger utmärkt överblick och information om nivå på innehållet. Bradys etiketter är beständiga mot xylen, alkohol, etanol och DMSO, och ger tydlig och läslig identifiering av prover.

tube-labels

Identifiering av mikrotiterplattor


Etiketter för mikrotiterplattor – när det krävs fullständig spårning av alla provsamlingar har Brady en lösning för identifiering av mikrotiterplattor. Våra etiketter för mikrotiterplattor garanterar knivskarp text och streckkodning för de flesta laboratoriemiljöer.

well-plate-label

Identifierings- och säkerhetslösningar i din
virtuella laboratorier/hälsovård miljö

Få exempel på de bästa lösningarna i flera virtuella applikationer.

Ta en titt och se hur vi kan hjälpa till