SkipNavLinkText
menu

Högre säkerhet med förstklassiga
lockout-procedurer

Anpassade lockout-procedurer för högre säkerhet

VÅR KOMPLETTA LOCKOUT/TAGOUT-LÖSNING

Bradys tekniker har skapat tusentals lockout-procedurer för hundratals företag i olika industrier. Få hjälp med att skriva och implementera förstklassiga, företagsgodkända och anpassade Lockout/Tagout-säkerhetsprocedurer även hos er.

Lockout/Tagout komplett service

 • Beprövade rutiner, anpassning: erfarna Brady-tekniker besöker era anläggningar för att skapa illustrerade Lockout/Tagout-procedurer för era maskiner
 • Enkla att följa: procedurerna möjliggör steg-för-steg-slutförande med begränsad utbildning, och länkas till etiketter för maskiner och energikontrollpunkter på arbetsplatsen
 • Godkänn, redigera, utöka och dela på ett enkelt sätt: arbeta sömlöst mellan anläggningar och länder med programvaran LINK360 för procedurhantering. Skriv ut uppdaterade Lockout/Tagout-procedurer lokalt eller dela dem digitalt med smartphones och läsplattor.
 

Vi erbjuder 3 tjänster:

Lockout/Tagout-assistansservice

 • detaljerad introduktion till Lockout/Tagout-energikontrollprogrammet
 • analys av er nuvarande status
 • högnivåvy av Lockout/Tagout-procedurer
 • grundläggande LINK360-introduktion
 • fullständig Lockout/Tagout-procedur för 1 mindre maskin
 • förhandsrevision för att bestämma budgeten för en fullständigt visuell lockout-procedur

Visuell assistansservice för lockout-procedurer

 • introduktion till Lockout/Tagout-energikontrollprogrammet
 • fullständig LINK360-utbildning på plats
 • ett exempel på Lockout/Tagout-procedur
 • beprövade rutiner delade för att skriva era procedurer

Fullständigt visuell lockout-procedurtjänst

 • kickoff med introduktion av Lockout/Tagout-energikontrollprogrammet, samt avslutningsmöte
 • granskning på plats för att identifiera energikällor
 • alla Lockout/Tagout-procedurer för fullständig energiisolering per maskin, presenterat för ert godkännande i LINK360 + en LINK360-utbildning
 • alla procedurer färdiga för delning med smartphones och läsplattor via LINK360-appen