SkipNavLinkText
menu

Lösningar för identifiering och arbetsplatssäkerhet

Identifiera och skydda människor, produkter och
platser även i de mest extrema förhållanden

Identifiera och skydda


När prestanda är av största betydelse, kan Brady skydda och identifiera personer, produkter och platser med tillförlitliga lösningar för uppdragskritiska tillämpningar i krävande omgivningar.

Våra lösningar hjälper kunder att öka säkerheten, produktiviteten och prestandan, samt inkluderar högpresterande identifieringsetiketter, produkter för säkerhet & anläggningsidentifiering, skrivare, programvara, lockout/tagout och spillkontrollprodukter.

PID solutions 

Produktidentifiering

För identifiering, spårning eller skydd av produkter och komponenter erbjuder Brady tillförlitliga etiketter som motstår extrema temperaturer, eld, olja, kemikalier, lösningsmedel, nötning och väder och vind. De är idealiska för resursspårning, komponent-/utrustningsidentifiering, typskyltar, streckkodsmärkning eller identifiering av kretskort.

Lösningar för produktidentifiering >>

WID solutions 

Lednings- och kabelidentifiering

Bradys lösningar för kabel- och ledningsidentifiering har klarat av de allra mest krävande industrimiljöerna i världen och även bortom det. Till och med ute i rymden sitter våra etiketter fast och kan identifiera kablar och ledningar.

Bradys etiketter efterföljer många globala kvalitetskrav, och vår F&U-avdelning är alltid redo att genomföra rigorösa tester av våra identifieringslösningar mot industrispecifika krav.

Identifieringslösningar för ledningar och kablar >>

workplace safety 

Arbetsplatssäkerhet

Genom att skriva ut egna skyltar, etiketter och taggar på begäran har du kraften att skapa en mager, säkrare och mer produktiv arbetsplats.

Lösningar för arbetsplatssäkerhet >>

Lab solutions 

Laboratorieidentifiering

När det gäller att minska antalet fel i ditt labb för att förbättra produktiviteten och effektiviteten, behöver du hållbara etiketter och ett inventariehanteringssystem som du kan lita på. Det är här vi kan hjälpa till. Brady är din pålitlige partner som har fullständiga lösningar för labbidentifiering och provspårning. Vi arbetar hårt i laboratorier varje dag med att rädda prover från felaktiga och oläsliga etiketter och med att hjälpa till att förbättra arbetssätten.

Lösningar för laboratorieidentifiering >>

DIY solutions 

Skriv ut dina egna - DIY-lösningar

Med professionella skrivare och programvara för säkerhets- och anläggningsidentifiering från Brady kan du ta full kontroll över din arbetsplatsidentifiering för att snabbt uppfylla nationella och europeiska säkerhetskrav för att göra det säkrare och effektivare i enlighet med 5S och tunn tillverkning.

Skriv ut dina egna identifieringslösningar >>

 
Error: An unexpected error occurred on a 'ListComponent' componentwith Guid 'a43d4e6b-bfc6-4f94-9f7e-3aeeeef31c2c' on content item 'Solutions identification workplace safety' with Guid 'a43d4e6b-bfc6-4f94-9f7e-3aeeeef31c2c', exception message: Component has a missing or misconfigured datasource. The item source is NOT a ListComponent template. Check the content item's presentation details for a misconfigured ListComponent.