SkipNavLinkText
menu

Rörmärkningar och ventiltaggar

Förbättra säkerheten och kravefterföljandet med högkvalitativa material

Kontakta oss

Vi kan identifiera rör i alla slags anläggningar över hela världen för att hjälpa till att minska olyckor och öka anläggningens effektivitet. Våra rörmärkningar går att erhålla i 3 kvalitetsnivåer och kan anpassas fullständigt till att inkludera all den rör-, innehålls- och flödesinformation som din anläggning behöver.

Minska olyckorna, öka effektiviteten

Tydligt synliga och läsbara rörmärkningar som anger rörets innehåll och flödesriktning underlättar för underhållspersonalen när man ska hitta de rör som behöver underhåll och de ventiler som behöver stängas av. Förutom ökad effektivitet bidrar rörmärkningarna till att förebygga olyckor genom att varna medarbetare, entreprenörer och räddningspersonal för farliga rörinnehåll.

Hållbar identifiering av rör var som helst

Rörmärkningar minskar antalet olyckor på arbetsplatsen och ökar effektiviteten under förutsättning att de sitter kvar och förblir läsbara. Baserat på tester i våra interna laboratorier med standardiserade testmetoder kan vi erbjuda rörmärkningar i kategorierna Inomhus, Utomhus och Utomhus+ med upp till 10 års hållbarhet utomhus i krävande miljöer.

Identifiera tydligt rör för högre säkerhet

Tillförlitliga rörmärkningar som efterföljer ISO 20560

Läs mer

Solida lösningar för dina behov av rör- och ventilmärkningar

Rörmärkningar

Säkerställa att innehållet i ett rör, flödesriktningen och tillhörande risker går snabbt att identifiera

Arrow and Pipe Banding Tape

Pilar och rörmärkningstejp

Identifiera enkelt flödesriktningar i hela din anläggning

Valve Tag Accessories

Tillbehör till ventiltaggar

Se till att taggarna sitter ordentligt fast med fästanordningar, verktyg mm

Pipe Marker Printers

Rörmärkningar och taggar på begäran

Skapa de märkningar och taggar du behöver, när du behöver dem