Skip to Main Content
menu

Rörmärkningar och ventiltaggar

Förbättra säkerheten och kravefterföljandet med högkvalitativa material

Hitta Rörmärkningar Kontakta oss

Vi kan identifiera rör i alla slags anläggningar över hela världen för att hjälpa till att minska olyckor och öka anläggningens effektivitet. Våra rörmärkningar går att erhålla i 3 kvalitetsnivåer och kan anpassas fullständigt till att inkludera all den rör-, innehålls- och flödesinformation som din anläggning behöver.

Minska olyckorna, öka effektiviteten

Tydligt synliga och läsbara rörmärkningar som anger rörets innehåll och flödesriktning underlättar för underhållspersonalen när man ska hitta de rör som behöver underhåll och de ventiler som behöver stängas av. Förutom ökad effektivitet bidrar rörmärkningarna till att förebygga olyckor genom att varna medarbetare, entreprenörer och räddningspersonal för farliga rörinnehåll.

Hållbar identifiering av rör var som helst

Rörmärkningar minskar antalet olyckor på arbetsplatsen och ökar effektiviteten under förutsättning att de sitter kvar och förblir läsbara. Baserat på tester i våra interna laboratorier med standardiserade testmetoder kan vi erbjuda rörmärkningar i kategorierna Inomhus, Utomhus och Utomhus+ med upp till 10 års hållbarhet utomhus i krävande miljöer.

Identifiera tydligt rör för högre säkerhet

Tillförlitliga rörmärkningar som efterföljer ISO 20560

Läs mer

Fullständigt anpassningsbara tryck

Vi kan leverera rörmärkningar i alla färger med alla slags utskrifter som går utöver begränsande lösningar som bara visar den obligatoriska säkerhetsinformationen.

Obligatorisk säkerhetsinformation*

  • flödesriktning
  • GHS/CLP-symboler
  • beskrivning av rörinnehåll

    *enligt de flesta nationella normer och bestämmelser

Vanlig effektivitetsinformation

  • beskrivning av rörinnehåll på andra språk
  • information om rör- och instrumenteringsdiagram
  • från källan x till destinationen y
  • QR-kod för elektronisk igenkänning

Ytterligare eller annan information kan inkluderas!

Exempel på en rörmärkningsdesign

 

Solida lösningar för dina behov av rör- och ventilmärkningar

Arrow and Pipe Banding Tape

Pilar och rörmärkningstejp

Identifiera enkelt flödesriktningar i hela din anläggning

Valve Tag Accessories

Tillbehör till ventiltaggar

Se till att taggarna sitter ordentligt fast med fästanordningar, verktyg mm

Pipe Marker Printers

Rörmärkningar och taggar på begäran

Skapa de märkningar och taggar du behöver, när du behöver dem

Hitta Rör- och Ventilmärkning efter Kategori

351389_small

Syror och alkalier

350304_small

Luft

350249_small

Brand- bekämpning

350464_small

Gas

351084_small

Brännbara vätskor

350394_small

Ånga

350739_small

Vatten

Mounting-clip

Tillbehör

Write-on Pipe Markers on card

Skrivbara rörmärkningar på kort