SkipNavLinkText
menu

Arbetsplatssäkerhet

Gör din arbetsplats säkrare och effektivare och efterfölj bestämmelserna

Hantering av säkerhetsrisker för att förhindra arbetsplatsolyckor är både en mänskligt och ekonomiskt sund strategi för att skydda eller till och med förbättra företagets lönsamhet. Varje arbetsplatsolycka genererar kostnader och inkluderar potentiellt en allvarlig mänsklig tribut som påverkar moralen och produktiviteten.

Kostnaden för arbetsplatsolyckor


Varje olycka kan bli mycket kostsam ur mänsklig synvinkel, och genererar nästan alltid betydande indirekta kostnader.

Dessa kan inkludera:

  • tid som förloras för en skadad medarbetare
  • tid som förloras för medarbetare och arbetsledare som tar hand om den skadade medarbetaren
  • städning och uppstart av åtgärder som avbrutits av olyckan
  • tid att anställa eller träna upp personer som tillfälligt ska kunna ta den skadade medarbetarens plats
  • tid och kostnad för reparation eller utbyte av skadad utrustning eller material
  • kostnad för tillägg till hela eller delar av medarbetarnas löner, utöver kompensation
  • minskad moral hos medarbetarna och kanske lägre effektivitet
  • höjda försäkringspremier
  • kostnad för administrativ uppföljning och pappersarbete

Investeringar i lösningar för hantering av säkerhetsrisker på arbetsplatser gör att företag kan kontrollera dessa kostnader samtidigt som man skyddar eller till och med förbättrar produktiviteten och lönsamheten.

Expertvägledning för dina behov av arbetsplatssäkerhet

Go for zero, sikta på noll olyckor på arbetet

Brady föreslår ett antal lösningar för säkerhetsidentifiering för att minska arbetsplatsriskerna för några av de vanligast förekommande olyckskategorierna.

Läs mer
ISO-7010-Safety-Signs-Guide

Efterföljer dina säkerhetsskyltar ISO 7010?

Denna handbok om ISO 7010-säkerhetsskyltar erbjuder alternativ och verktyg som du kan använda och även skapa säkerhetsskyltar på plats.

Ladda hem nu
LoToGuideBookCover

Go for zero med Lockout/Tagout

Reducera olyckstillfällena vid arbete på maskiner med Lockout/Tagout.

Ladda hem nu

Kompletta lösningar för dina behov av arbetsplatssäkerhet

Skapa enkelt säkra och effektiva arbetsplatser som efterföljer bestämmelserna

Gör din arbetsplats säker och effektiv och efterfölj bestämmelserna med hållbara rörmärkningar, säkerhetsskyltar, CLP-etiketter och områdesmärkningar från Brady.

Läs mer
Brady50LeanVisualsCover

Pocketbok med 50 lean-visuella råd

För att förbättra produktiviteten och säkerheten i din lean-anläggning.

Läs mer
5SPlusGuideEnglish

5S Plus-guide

Upptäck fördelarna med väl synliga skyltar på arbetsplatsen med vårt kompletta utbud av skylt- och etikettskrivare.

Läs mer

Högeffektiva utrustningsinspektioner

Öka inspektionseffektiviteten med Scafftags tillförlitliga hållare och instick som kan kommunicera säkerhetsstatus hos alla typer av utrustning, direkt på platsen där de används.

Läs mer

Golvmarkering för alla trafiknivåer

Vi erbjuder ett komplett utbud av pålitliga markeringslösningar för golv med lätt, medel- och tung trafik för att höja säkerheten på arbetsplatsen för fotgängare, samtidigt som fordonens effektivitet ökar.

Läs mer

Säkerhetsidentifieringslösningar för livsmedelsfabriker

Med våra industriklassade identifierings- och säkerhetslösningar kan livsmedelsfabriker förebygga ett stort antal arbetsplatsolyckor.

Läs mer

Låt inte säkerheten komma på glid

Vintern är inte den säkraste årstiden. När kyla och mörker tycks sammansvärja sig mot hälsa och säkerhet, bör du betona din nya säkerhetskommunikation för att minska riskerna.

Gör vintern säker

Möjliggör säkrare maskinunderhåll

Brady erbjuder en komplett 4-i-1-lösning för en optimal Lockout/Tagout-implementering, även på flera platser.

Läs mer

Arbeta snabbare med tydligt visuellt material för underhåll

Återfå full produktionskapacitet snabbare med tydligt visuellt material som ökar effektiviteten vid underhållet.

Läs mer

Identifiera rör i alla slags anläggningar, var som helst, med hållbara rörmärkningar för inomhus- respektive utomhusbruk.

Svara mot standardbestämmelserna!

Läs mer

Lockout Tagout-produkter

Processbrytningsenheter som är designade för medarbetarnas säkerhet

Läs mer

Säkerhetsskyltar

Förbättra säkerheten och efterföljandet med visuellt material.

Läs mer