SkipNavLinkText
menu

Områdesmärkning

Förbättra säkerheten och effektiviteten med högpresterande material

Hitta Områdesmärkning Kontakta oss

Områdes- och logistikmärkning

För att skapa en helt säker arbetsmiljö behöver man vidta flera typer av åtgärder. Brady erbjuder ett komplett utbud av ytterligare märkningsmetoder som behövs.

Vi erbjuder ett komplett utbud av pålitliga markeringslösningar för golv med lätt, medel- och tung trafik för att höja säkerheten på arbetsplatsen för fotgängare, samtidigt som fordonens effektivitet ökar.

Säkrare fotgängare, effektiva fordon

Tydligt markerade golv är en praktisk lösning för att hålla fotgängare och fordonstrafik åtskilda i lager- eller logistikområden. Precis som trafikfiler på allmänna vägar bidrar de till att öka säkerheten och effektiviteten för alla användare. Medarbetarna till fots kan omedelbart se var de kan gå säkert, medan fordonets effektivitet kan ökas inom deras dedikerade trafikzoner.

Öka efterföljandet

Golvmarkering stöder efterföljandet av EU-direktivet 92/58/EEG, där det anges att arbetsgivarna ska tillhandahålla säkerhets- och/eller hälsoskyddande skyltar vid behov. I bilaga V till direktivet, om minimikrav för skyltar som används för hinder och farliga platser, samt för markering av trafikleder, ingår även att trafiklederna för fordon tydligt måste kunna identifieras genom kontinuerliga ränder i ett tydligt synlig färg om så krävs för att skydda arbetstagarna.

 

En lösning för alla trafiknivåer

Lösning Huvudfunktioner Tillämpningar
Bra Gångmarkeringstejp
B-726 Vinyl
Mer kostnadseffektiv lösning för kort användningsperiod Tillfällig markering för 5s/LEAN-områden, arbetsceller som förändras med mera 58200
Bättre ToughStripe - golvmarkeringstejp
B-514 Polyester
Längre användningsperiod med fler alternativ för form och anpassning Visuella arbetsplatser i 5s/LEAN, gångvägar, gångar och trafiknivåområden med medelhög trafik 104319
Bäst ToughStripe Max - golvmarkeringstejp
B-543 Vinyl
Högsta hållbarhet Tätare gaffeltruck- och industriell fordonstrafik 149637
Annat Paintstripe - golvmarkerings- stenciler
B-518/B-519 för olika typer av ytor
Måla stenciler för längre, mer permanent markering Permanent arbetsområdes-beteckning 148807

Hitta Produkter för Områdesmärkning efter Kategori

Skridsikker tape

Gulvopmærkning

PaintStripe

Sikkerhedsstøddæmpere

Standere og stolper