menu

Processbrytning/låsning

Processbrytningsenheter som är designade för medarbetarnas säkerhet

Hitta Processbrytning produkter Kontakta oss

Varje blir tusentals arbetare dödade eller skadade när de utför reparationer eller underhåll på industriell utrustning eller maskiner. Många av dessa olyckor orsakas av okontrollerat utsläpp av energi. I Europa finns dock åtskilliga bestämmelser som kräver att alla energikällor stängs av och ”processbryts” medan maskiner undergår service eller reparationer.

Vad är detta?

Rutinen för processbrytning och låsning Lockout Tagout är en planerad säkerhetsrutin som inbegriper att man stänger av energitillförseln till industrimaskiner och -utrustning medan underhållsarbete eller reparationer utförs. Denna rutin skyddar personalen från de risker som strömförande maskiner och elektricitet utgör.

Varför behövs Lockout/Tagout (Processbrytning)?

  • Säkert arbete vid underhåll, rengöring eller reparationer.
  • Förhindrande av personskador
  • Förhindrande av skador
  • Det hjälper till att förhindra att misstag begås.
  • Det är en procedur som tydligt kommunicerar risker på arbetsplatsen

Få utmärkt vägledning för Lockout/Tagout (processbrytning)!

Se vår kompletta lockout/tagout-lösning

Expertvägledning av dina Lockout Tagout-behov

LoToGuideBookCover_212x300

Lockout Tagout-handbok

Reducera olyckstillfällena vid arbete på maskiner med Lockout/Tagout.

Ladda hem nu

Effektivt Lockout-program i 4 steg

Följ god global praxis för att skapa ett effektivt lockout-program.

Läs mer

Lockout Tagout-efterföljande

Lockout Tagout-lagstiftning: respektera lagkrav.

Läs mer

Hitta Lockout Tagout-produkter efter Kategori

Lockout av elektrisk utrustning

Lockout av kablar

ConfinedSpaceSafetyCovers

Säkerhetshöljen för slutna utrymmen

Lockout av ventiler & slangar

Lockout-haspar

Lockout/ Tagout-stationer

Hänglås & hänglåsetiketter

Grupplockoutboxar

Lockout Tagout-kit

Lockout Tagout-taggar