SkipNavLinkText
menu

Automatiserad resurssspårning i realtid i datacenter med passiva, anpassade RFID-etiketter

Ett världstäckande ICT-företag spårar och hanterar automatiskt placeringen av varje klients servrar och andra värdefulla ITresurser, och kan rapportera på plats med ett enda knapptryck.

Utmaning: Automatisera inventariespårningen hos datacenter

Ett världstäckande ICT-företag behövde automatisera hur deras servrar spårades och hanterades. Med tusentals värdefulla ICT-resurser på spel, blev det helt nödvändigt att ha möjlighet att felfritt rapportera resursernas befintlighet i realtid, både för kommersiell framgång och för kravefterföljan. Dessutom letade företaget efter sätt att förbättra åtgärdshastigheten och precisionen vid kabelunderhåll.

Lösning:Anpassade UHF RFID- och NFC-etiketter för metallytor

Anpassade, passiva RFID-etiketter på varje resurs, kombinerat med fasta skannrar vid alla datacenterutgångar, ger exakta spårningar i realtid. Skrivare för utskrift och programmering på en central plats gör att företaget omedelbart kan etikettera nya resurser med tillförlitliga, anpassade RFID-etiketter, vilket gör att man får en fullständig överblick bara genom ett knapptryck.

Brady kan helt och hållet anpassa sina RFID-etiketter så att de passar behoven hos alla slags kunder. UHF RFID-etiketten L-2588-25C för metallytor med ett avläsningsområde på 3 meter kan levereras för att etikettera alla servrar och resurser med plana ytor. Etiketten är försedd med ett isolerande lager för att undvika interferens mellan metallytor och dess RFID-antenn. Etiketten är konstruerad av ett tillförlitligt polyestermaterial som sitter ordentligt fast och förblir läsligt i datacentermiljöer.

Skannerportar installerades vid alla ut- och ingångar för att underlätta spårning av förflyttade servrar från en central plats. Insamlade data läggs till eller tas bort automatiskt från datacentrats inventarielistor.

UHF RFID-etiketterna skrivs ut och kodas på plats med hjälp av specialiserade UHF RFID-skrivare för utskrift och programmering. Dessa gör det möjligt för ICT-företaget att förse varje RFID-etikett med ett unikt nummer för automatiserad, exakt spårning av alla etiketterade resurser.

En anpassad HF RFID- eller NFC-flaggetikett kan läggas till för att identifiera kablar med hjälp av en smartphone eller NFC-stiftavläsare i omedelbart närhet. Det gör att datacenterteknikerna snabbt kan verifiera vilka kablar som ska bytas ut, smidigt byta utrustning samt få åtkomst till fullständig käll- och destinationsinformation såväl som kabelhistorik. Dessutom erbjuder Brady NFC-aktiverade skrivare för att kunna koda och skriva ut HF RFID- eller NFC-etiketter.

RFID labels
RFID scan labels

Resultat: Automatiserad inventariehantering med anpassade RFID-etiketter

Relevanta resursplaceringar, tidsstämplar och andra data kan erhållas i realtid med ett enda knapptryck. Personalen behöver inte längre räkna resurserna manuellt och kan utvärdera en plats' ICT- inventarier på några få timmar istället för veckor. Data gör det också möjligt för företaget att förebygga fel vid resursförflyttningar genom att automatiska meddelanden genereras via den stödjande programvaran. Detta ökar den övergripande effektiviteten och minskar arbetskostnaderna. Dessutom blir det enklare att efterfölja olika bestämmelser på olika platser i världen när befintligheten för alla ICT-inventarier nästan omedelbart kan erhållas på en central plats.