SkipNavLinkText
menu

Väl synlig, färgkodad etikettering
för nätverksinfrastrukturer

Fallstudie

Dark Fibre Africa Logo 

Dark Fibre Africa (DFA) är Sydafrikas ledande företag för fiberoptik med öppen tillgång. Det ger sina kunder, såsom ISPer, fiberoptikinfrastruktur som kan erbjuda ICT-relaterade tjänster till slutanvändare.

En välidentifierad nätverksinfrastruktur är av största vikt i Dark Fibre Africas nätverk. Tack vare smart, standardiserad färgkodning på tillförlitliga etiketter, blir tjänstutbudet och nätverksunderhållet snabbare och riskerna för nertid hos kunderna minskas med enkel identifiering.

Utmaning

Dark Fibre Africa hade ett behov av att skilja mellan fiberinfrastrukturerna hos tre av sina huvudtjänsterbjudanden genom att använda färgkoder som fanns tillgängliga på de bärbara BMP51 Label Maker-systemen från Brady.

  • Svart på vitte: GPON-tjänster
  • Svart på gult: Svartfiber och all driftentreprenad
  • Vitt på rött: DFA core-nätverksinfrastruktur

Svart tryck på vit eller gul bakgrund är tillgängligt som standardetiketter för BMP51 Label Maker och tillhandahölls av Brady. Etiketter med vitt tryck på röd bakgrund var inte någon standard-Bradyprodukt för BMP51.

Några av utmaningarna som upplevdes med konkurrenters etiketteringsprodukter inkluderade:

  • Trycket bleknade med tiden
  • Vidhäftningen visade sig inte vara tillräcklig
  • Ytterligare underhållsarbete krävdes för att applicera etiketter på nytt

På grund av detta kontaktade Dark Fibre Africa Brady och bad dem att presentera en lösning som passade den etablerade nätverksinfrastrukturens färgkodning.

BMP51 Label Maker 

Lösning

Brady behandlade snabbt begäran och hade inom några månader utvecklat en tillförlitlig kabeletikett i rött som kunde ges ett vitt tryck med optimal läsbarhet på en böjd yta.

Innan ett prov presenterades för vår kund, hade utvecklingsspecialisterna gjort omfattande tester av etiketten i Bradys egen anläggning. Den nya etikettkonstruktionen och den utvalda adhesiven satt ordentligt fast på kablar, utrustningsskåp och distributionskort. Etiketterna förblev läsbara i kraftigt luftkonditionerade utrymmen inomhus, såväl som utomhus med UV-exponering.

Dessutom anpassades etikettmaterialet till att passa i en BMP51 Label Maker-kassett. Tack vare detta fick Dark Fibre Africa möjlighet att skriva ut de nya etiketterna överallt i nätverksinfrastrukturen där de bärbara skrivarna redan var i bruk.

Efter en lyckad provtestning i Dark Fibres nätverksinfrastruktur gick Brady också med på att erbjuda lagerhållning av den nya, röda etiketten med vitt tryck. Ett stort lager med den fullständiga färgkodsuppsättningen finns alltid till hands, såväl som logistisk och teknisk support.

Resultat

Tillförlitliga etiketter som sitter ordentligt fast på kablar, utrustningsskåp, distributionskort och förblir läsbara är viktiga för nätverksunderhållet, förbättringar och felsökningar. Tydlig identifiering möjliggör för tekniker att snabbt identifiera infrastrukturen för felsökning när nätverken drabbas av funktionsfel. Detta ökar tillhandahållandet av tjänster och ger snabbare underhåll, minskar risker för nertid samt ökar distributionshastigheten.