SkipNavLinkText
menu

Högeffektiv leverans och & installation av medicinsk utrustning med RFID-etiketter

Fallstudie

RFID Smart märkning

En maskinbyggare kan få medicinska utrustningar levererade och installerade snabbare med hjälp av anpassade RFID-etiketter.

Utmaning: En stor ökning av logistisk effektivitet

En maskinbyggare ville öka servicenivån till kunder och samtidigt minska kostnaderna. Företaget letade efter en partner för att få hjälp att implementera en lösning för att stödja snabba, fullständiga leveranser av medicinsk utrustning och öka installationstakten i sjukhus.

Lösning: Spårning av leverans och installation med anpassade RFID-etiketter

Tillsammans med en partner presenterade Brady en komplett och effektiv logistiklösning som drevs av RFID.. Brady erbjöd RFID-etiketter och skrivare för utskrift och programmering, och vår partner tillhandahöll anpassad programvara och skannrar.

Brady valde ut sin L-2588-26B RFID-etikett och anpassade storleken på varje etikett till ett önskat A5-format. Ett passande RFID-inlägg som erbjöd upp till 10 meters avläsningsområde integrerades, och varje etikett blev försedd med en akryladhesiv. Etiketterna kan programmeras och skrivas ut av kunden med hjälp av RFID-skrivare för utskrift och programmering som tillhandahölls av Brady. Etiketter appliceras på alla komponentförpackningar för medicinsk utrustning när de plockas i maskinbyggarens lager. På grund av detta behövs inte längre någon siktlinje för att identifiera varje komponent, och identifiering blir möjlig från ett större avstånd.

RFID-skannern passerkontrollerar varje komponentförpackning mot lastförteckningar i vår kunds ERP-system. Fel komponenter filtreras enkelt ut, och systemet indikerar också om delar saknas, såväl som att det bekräftar en komplett leverans.

rfid label
scanner

Vid ankomsten till slutanvändaren eller var som helst i logistikkedjan kontrolleras fullständigheten i lasten snabbt genom att man går runt trucken med en RFID-skanner. Komponentförpackningar lastas av mer effektivt eftersom RFID-etiketterna och den anpassade programvaran ger vägledning om var de behöver installeras. Detta gör det möjligt för installatörer att effektivt organisera komponentförpackningarna vid urlastningen.

Via programvaran ger också RFID-etiketten på varje förpackning installatörer en vägledning till den korrekta installationsordningen. Närhetsmeddelanden hjälper till att lokalisera de allra minsta komponentförpackningarna som behövs för att snabbt och beslutsamt driftsätta sjukhusets nya medicinska utrustning.

Resultat: Medicinsk utrustning driftsätts snabbare med anpassade RFID-etiketter

Medicinsk utrustning kan nu driftsättas snabbare i sjukhus med hjälp av RFID. Effektivitetsvinsterna börjar när man hjälper till att säkerställa fullständiga leveranser av komponentförpackningar för medicinsk utrustning till sjukhus över hela världen. Installatörer behöver inte längre en vy av hundratals komponentförpackningar och kan istället förlita sig på närhetsdetektering som drivs av anpassad programvara och RFID-skannrar, samt RFID-etiketter vilka kan skrivas ut på plats.