SkipNavLinkText
menu

Öka plockningseffektiviteten hos gaffeltruckar
med RFID-etiketter

Fallstudie

RFID Smart märkning

Lager och logistikföretag kan avsevärt öka plockningseffektiviteten hos gaffeltruckar med hjälp av RFID-etiketter.

Utmaning: Öka gaffeltruckarnas plockningseffektivitet

Intern logistikstyrning baseras fortfarande ofta på papper och penna samt utskrifter från WMS och ERP. Dessa tidskrävande procedurer kostar mycket pengar, har åtskilliga nackdelar och medför ineffektivt arbete, t ex felplaceringar av produkter och slumpmässiga körningar med gaffeltruckarna. Så hur blir man av med detta medan man bibehåller kontrollen av pågående arbete?

Lösning: Anpassade RFID-etiketter och integrerade gaffeltrucksskannrar

RFID kan hjälpa till att snabbt lokalisera gaffeltruckar. Lokaliseringen kan ske kontinuerligt och i realtid, eller på kritiska platser som zonbyten, eller när artiklar skannas, plockas och lastas av. Genererade data möjliggör lokaliseringskontroll av plockning och avlastning, effektiva ruttberäkningar och ruttregistrering.

Förutom detta kan gaffeltruckar också förses med detekteringsutrustning för avläsning av RFID-förpackningsetiketter på era lagerpallar, lådor och containrar. Brady kan leverera sin UHF-förpacknings RFID-etikett L-2588-26B med ett modifierbart avläsningsområde på upp till 10 meter. De kan programmeras på plats med en RFID-skrivare för utskrift och programmering, vilket också gör det möjligt att lägga till streckkoder eller serienummer på etiketterna. Fasta RFID-skannrar kan installeras för att detektera hela lagret, och dessa data kan skickas automatiskt till en programvara för tillgångshantering som är länkad till företagets ERP-system. Denna utrustning möjliggör automatisk skanning och registrering av flyttade artiklar eller lasthållare såsom pallar, lådor och containrar. Manuella skanningar och de resulterande, frekventa stoppen av gaffeltruckarna kan undvikas, och förarna kan helt fokusera på sin körning.

RFID-spårningslösningarna för gaffeltruckar ger en exakt och aktuell överblick av de interna logistikrörelserna via automatisk kontroll av plats och last. Med hjälp av ruttregistrering kan ni organisera era turer så effektivt som möjligt.

RFID warehouse

Resultat: Smarta gaffeltruckar

Smarta gaffeltruckar stödjer felfri och effektiv orderplockning och reducerar avsevärt antalet inventeringar. De använda teknologierna är RFID-lokaliseringsdetektering, automatisk laststyrning, trådlös kommunikation och styrning av förarna via en panel-PC med pekskärm. Dessa teknologier kan avsevärt öka effektiviteten i alla större lager med gaffeltruckar.