SkipNavLinkText
menu

Snabb etikettering av fartygskablar

Fallstudie

En stor torrdocka identifierar fartygs- och riggkablar med tillförlitliga, halogenfria kabeltaggar för att möta kundkrav och hjälpa underhållsteam att snabbt byta ut felaktiga kablar.

Utmaning: Leveranshastighet

När ett fartyg eller en oljerigg kommer in i torrdockan måste allt vara på plats så att servicearbetet kan starta direkt. Kunder räknar med att varvet hjälper dem att göra deras tillgångar operativa igen så snabbt som möjligt. För varvet är leveranshastigheten för alla ingående delar av vital vikt för att möta kundernas tidsgränser.

Lösningar: Snabba, stora kabelleveranser med nära support

Brady kan snabbt leverera stora volymer av kvalitetstaggar, etiketter och hylsor. Förutom en snabb leveranslinje, befinner sig Brady alltid i närheten för att besvara alla slags frågor när de uppstår, och för att omedelbart lösa alla ytterligare utmaningar på plats.

Vår halogenfria kabelmärkning B-7643 är idealisk för att identifiera dolda fartygs- och oljeriggkablar. Den förtryckta märkningen står emot höga och låga servicetemperaturer mellan 90 °C och –40 °C, 95 % luftfuktighet och UV-exponering. Den förblir också läsbar efter kontakt med en lång rad kemikalier, oljor och bränslen. Dessutom kommer kabelmärkningen inte att utveckla några farliga ångor i händelse av brand, vilket hjälper till att skydda medarbetare och besättning. Kabelmärkningarna kan skrivas ut i Bradys fabriker, eller i torrdockan med industrietikettskrivaren BradyPrinter i7100.

Brady levererar också vinyltaggar för märkning av de komponenter som ännu inte har inspekterats. Taggen hjälper torrdockan att optimera effektiviteten och den är mycket flexibel att använda. Taggar kan anpassas och skrivas ut i fullfärg på varvet vid behov, med hjälp av fullfärgsetikettskrivaren BradyPrinter J5000.

Förutom ovanstående produkter använder torrdockan också en bärbar BMP71-etikettskrivare, kabelhylsor och Bradys allsidiga vinylkomponentetikett B-595 i identifieringssyften.

zero halogen cable markeri7100 label printer

Resultat: Snabb etikettering av fartygskablar

Torrdockan kan möta stränga tidsgränser och kundkrav i vilka tillförlitlig kabelidentifiering inte längre utgör en källa till bekymmer.