SkipNavLinkText
menu

Tillförlitliga rörmärkningar som efterföljer ISO 20560

Identifiera tydligt rör för högre säkerhet

Skaffa guide om rörmärking

ISO 20560-godkända rörmärkningar


ISO 20560-rörmärkningar är globalt erkända. Användningen av rörmärkningar som efterföljer ISO 20560 kommer att öka säkerheten i din anläggning.

Dessa rörmärkningar är en kombination av 2 färgzoner:

 • färgzonen för grundläggande identifiering, där du kan placera namnet på innehållet och ytterligare säkerhetsinformation såsom tryck, temperatur och hastighet
 • säkerhetsfärgen som visualiserar ökad risk via varningssymboler enligt GHS/CLP eller ISO 7010
 •  

  Färgkod & Varningssymboler


  Färger

  Rörinnehåll Färg
  Grundläggande identifiering
  Vatten Grön
  Luft Blå
  Gas i antingen gas- eller vätskeform Grå
  Vätskor och fasta material Svart
  Alkalier Violett
  Syror Orange
  Brandbekämpningsmedium Röd
  Säkerhet
  Farliga ämnen Gul

  Varningssymboler

  EU kräver att farliga ämnen ska vara försedda med lämpliga GHS/CLP-symboler. Andra relevanta symboler kan läggas till, exempelvis en varningssymbol för varm yta enligt ISO 7010. Relevanta symboler ska grupperas på ena sidan och visas på den gula säkerhetsfärgbakgrunden.

  Mått


  Enkel rörmärkning* 360°-vymärkning* Min. diameter (mm) Max. diameter (mm) Bredd bas ID-färg (mm)**
  A, A-Y A360, A360-Y 0 50 85
  B, B-Y B360, B360-Y 51 100 85
  C, C-Y C360, C360-Y 101 150 85
  D, D-Y D360, D360-Y 151 300 120
  E, E-Y E360, E360-Y 301 500 120
  H, H-Y H360, H360-Y 500 3000 200

  * Stil A(360): Enfärgad rörmärkning utan gul säkerhetsfärg.
    Stil A(360)-Y: Rörmärkning med bas ID-färg +gul säkerhetsfärg.

  ** Bredd bas ID-färg: min. bredd specificerad av normen.